آنهائی که در سرزمین شام به اسم جهاد با ملت خود و مجاهدین مبارزه می کنند

آنهائی که در سرزمین شام به اسم جهاد با ملت خود و مجاهدین مبارزه می کنند

به قلم ابوخالد کردستانی

‌شيخ علي العرجاني  یکی از دیگر از شیوخ نوظهورصحوات شام  در پیامی جدید دکتر طارق عبد الحلیم از مناصرین هیئت جولانی را یکی از رووس غلو خطاب کرد.

او نوشته است: ” عجیب نیست که رووس غلو مانند طارق (عبد الحلیم) مجاهدین را تکفیر کند. این افراد نسل کاملی از خوارج عصر را تشکیل داده اند. العرجانی حالت این افراد را همانند خوارج در گذشته دانست و نوشت: این افراد به اسم جهاد با مجاهدین مبارزه کرده اند و در گذشت نیز خوارج به اسم توحید با موحدین مبارزه کرده اند.”

ما در میان شیوخ موجودی که هر کدام گله ای از مسلحین را تحت عنوان مجاهد دور خود جمع نموده و خود را مفتی جا زده اند،  تا به حال ندیده ایم توافقی دائمی  وجود داشته باشد . هر کدام از این شیوخ سعی دارند گوسفندان خود را حفظ کنند، و با فتواهای  غیر شرعی  چنان دیواری دور این گوسفندان بکشند که تا زمان رسیدن به در قصابخانه خبری درست از بیرون نداشته باشند و با گوسفندان سایر شیوخ هم قاطی نشودند .

هر کدام از این شیوخ آزادانه در یکی از کشورهای طاغوتی جهان و در راستای اهداف آنها فعالیت می کنند  . توهین ، افتراء، بد دهنی ، تفرق و عدم پذیرش همدیگر خصلت ثابت این شیوخ شده است و با ایجاد اختلاف و آشفتگی میان مردم چنان جوی را فراهم نموده اند که کسی به کسی اعتماد نداشته باشد و همگی در راستای اهداف طاغوتها جنگی نیابتی را برعهده بگیرند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید