در امارت متحده حکم توهین به پیامبر یک پنجم توهین به شبکه های اجتماعی

در امارت متحده حکم توهین به پیامبر یک پنجم توهین به شبکه های اجتماعی

به قلم : عبدالباسط اوزی

حکومت فاسد امارات متحده ی عربی که یکی از حکومتهای دست نشانده ی عرب در خلیج فارس است تا به حال نقش بزرگی در کشت و کشتار مسلمین اهل سنت در افغانستان، یمن، غزه، مالی، عراق و سوریه داشته است . با این وجود اجازه می دهد که خاک کشورش کسانی به نام اهل سنت شبکه های ماهواره ای راه بیاندازند.

این دشمن سرسخت اهل سنت در قانون خود برای کسی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کند یک سال زندان در نظر گرفته اند اما برای کسی که به یکی از شبکه های اجتماعی فاسد توهین کند حکم پنج تا ده سال زندان را در نظر گرفته اند!!!

دیدگاهتان را بنویسید