واکنش ابوبصیر طرطوسی مفتی ناتو در برابر تحرکات جناح آمریکا در برابر قطر

واکنش ابوبصیر طرطوسی مفتی ناتو در برابر تحرکات جناح آمریکا در برابر قطر

به قلم : ابوخالد کردستانی

آنچه که نگرانیها را در مورد مسلمین اهل سنت افزایش داده است این است که رهبریت فکری و عقیدتی آنها در اکثر موارد در اختیار شیوخی است که به صورت مستقیم در یکی از سرزمینهای دارالکفر ساکن هستند و این شیوخ نیز در راستای اهداف و منافع ولی نعمتان خود گروههایی را مطیع خود نموده و جنگی نیابتی را بر مسلمین تحمیل نموده اند .

یکی از این شیوخ ابوبصیر طرطوسی است که در راستای اهداف ناتو و از کانال ترکیه و قطر در سوریه برای خود مریدانی پیدا کرده است . این شیخ انگلیس نشین که تمام فتواها و موضع گیری هایش در راستای برنامه های مشترک آمریکا- ترکیه و اسرائیل است قصد دارد چنین وانمود کند که بر علیه سیاستهای اسرائیل است . شیوخ و دستگاه فتوای آل سعود و نوچه های وابسته به آن نیز در اختیار تام سیاستهای آمریکا در منطقه هستند . به همین دلیل زمانی که شیوخ آل سعود بر علیه ترکیه و متحدین آن فتوا می دهند این عروسک نیز  واکنش نشان داده و می گوید:

“موضع کشورهای خلیج در قبال قطر ابتدای عادی سازی رابطه با صهیونیست های یهودی است.و تاکید کرده که موضع کشورهای خلیج در مقابل قطر، کانال الجزیره، اسلام سیاسی و انتخاب تعدادی از شخصیات ها و هیئت های سنی و قرار دادن آنها در لیست تروریسم و اصرار آنها برای جنایتکار نشان دادن حماس و قرار دادن آن در لیست تروریسم نشان دهنده آغاز کامل و علنی عادی سازی رابطه با صهیونیست های یهودی است!!!”

این سخنان تنها کسانی را فریب می دهد که نفهمند انگلیس به وجود آورنده  و حامی اسرائیل و ترکیه نیز متحد استرتژیک اسرئیل در منطقه هستند. ابوبصیر با یک واسطه متحد رژیم صهیونیستی اسرائیل است اما مریدانش قصد ندارند بیدار شوند. بیچاره اهل سنتی که با فتوای متحد اسرائیل، توهم جنگ با اسرائیل را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید