ثمره ي اينهمه كشتار گروههاي مسلح سوريه جايگزيني قانون طاغوتهاي عرب به جاي قانون بشار

ثمره ي اينهمه كشتار گروههاي مسلح سوريه جايگزيني قانون طاغوتهاي عرب به جاي قانون بشار

به قلم: عبدالله موکریانی

احمد محمد نجيب يكي از  رهبران صحوات اشرار الشام (احرار) به صورت رسمي و با افتخار اعلام نمود كه كميته ي مركزي اين گروه تصميم گرفته است كه در محاكم قضائي خود قانون عربي موحد را به كار گيرد. اين قانون موحد طاغوتهاي عرب برگرفته از قانون سكولاريستي كفار جهاني است و هيچ ارتباطي با تحكيم شريعت الله ندارد .

اين چهره ي واقعي اين گروههاي مزدوري است كه مسلمين سالهاست اعلام نموده اند كه اينها مزدور و خائن و دست نشانده هستند و زماني كه ادعاي تطبيق قانون شريعت الله را دارند تنها دروغي بيش نيست و صرفا جهت عوام فريبي مي باشد.

اينهمه جنگ و كشتار و ويراني و آواره براي چه بود؟ براي جايگزين نمودن قانون كفري طاغوتهاي عرب به جاي قانون بشار اسد؟ آيا ريخته شدن اينهمه خون و پايمال شدن اينهمه ناموس مسلمين و…. در راه قانون كفري طاغوتهاي عرب توجيه شرعي دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید