دلايل صحوات شام در توجيه قتال با جبهه جولاني

دلايل صحوات شام در توجيه قتال با جبهه جولاني

به قلم : ابوخالد كردستاني

جبهه ي جولاني  كه خيال دارد ابتدا با اتحاد با گروههاي مزدور آمريكا، ناتو، قطر، آل سعود و… اربابان اين گروهها را از خود راضي نموده و سپس به عنوان قدرتي برتر جايگزين دوله شود ادامه دهنده ي سناريوي توهم آميزي است كه غير از شكست و نابودي ثمره اي در بر نخواهد داشت .

جولاني كه هوس امارت و قدرت او را در برابر ريخته شدن خون مسلمين بي تفاوت و جري نموده است تنها به توهم قدرت مي انديشد. متحدين ديروز او تمام خدمات وي را ناديده گرفته و هم اكنون به سفارش اربابانشان در توجيه جنگ با اين بازنده ي متوهم در حال برنامه ريزي هاي مقدماتي جهت آماده سازي افكار عمومي در توجيه جنگ بر عليه جبهه ي جولاني هستند.

اخیرا منشوراتی بر روی دیوارها نصب شده است که در آن دلیل قتال با جبهه جولاني (هیئت تحریر الشام) ذکر شده است.این منشورات هیئت تحریر الشام را جنایکار دانسته است و از همه خواسته که با این جماعت وارد قتال شوند. در این تصویر هم دیده می شود که جبهه النصره را وجه دیگری از دوله نشان داده است.

كساني چون جولاني خائن و شيوخ كتابخانه اي كه جنايات اين شخص را توجيه مي كنند در آثار خود بسيار ذكر كرده اند كه «و لن ترضي عنك اليهود و …..» اما باز مثل انسانهاي مجنون عمل مي كنند . اينها اگر از الله نمي ترسند و آياتش را ناديده مي گيرند حداقل تجربيات كساني چون اخوان و سران آنها چون قرضاوي و طارق الهاشمي و…. را در نظر بگيرند كه با اينهمه ذليلي و تنازل در برابر كفار  چه ثمره اي عايدشان شده است؟

كساني چون جولاني و شيوخ كتابخانه اي كه آيات قرآن و تجربيات بشري را ناديده مي گيرند، نه به دين الله اهميت مي دهند نه به مسلمين اهل سنت . دل بستن به چنين موجوداتي حماقتي بيش نيست.

دیدگاهتان را بنویسید