طارق عبد الحلیم فتوای قتل تمام ذکور دوله همچون یهود بنی قریظه را صادر نمود

طارق عبد الحلیم فتوای قتل تمام ذکور دوله  همچون یهود بنی قریظه  را صادر نمود

به قلم: ابوخالد کردستانی

از طارق عبدالحلیم پرسیده می شود که کسانی از سربازان دوله از تکفیر مخالفین دست برداشته و به ظاهر توبه کرده اندآیا ما از آنها استقبال کنیم و یا اینکه آنها باید از اهل سنت باید دفاع کنند؟”

طارق  در جواب این سوال می گوید: “دواعش اصلا از اهل سنت دفاع نمی کنند بلکه اهل سنت را تکفیر می کنند و آنها در حال دفاع از باقیمانده آبروی خود هستند و از خلافت محو شده خود دفاع می کنند. نباید هیچکدام از حروریه را پذیرفت هر چه که می خواهند بگویند و ادعا کنند. وجود آنها بزرگترین خطا است که مرتکب آن می شوید بلکه باید آنها را دور کنید و باید ذکور آنها را به قتل رساند و این همان چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن امر کرده است. ساده نباشید و قتل و ایجاد تفرقه آنان کافی است…”

در کلام این عالم سوء و الرویبضه  ی  ساکن در دارالحرب کانادا چند نکته نهفته است:

  • از کافر اصلی و مرتد توبه پذیرفته می شود اما سربازان دوله «هر چه که می خواهند بگویند و ادعا کنند» نباید از آنها پذیرفته شود.
  • بدون پذیرش توبه از اینها باید حکم کفار اصلی را بر آنها پیاده نمود و همچون یهود بنی قریظه تمام افراد ذکور آنها به قتل برسند.

این موجود درنده خو در کمال بی شرمی ادعا می کند:«این همان چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن امر کرده است» .

خیلی از دوستان با مطالعه ی این فتاوای بی سروته  کاملا ضد اسلامی ، بدون تجزیه و تحلیل این فتاوا با منابع اصلی شریعت، از طرفداران سرسخت عقاید و منهج دوله شده اند. البته این یک قاعده ی معروف است که :«إنما يعرف الشيء بضده».

 اما واقعیت این است که این دسته از شیوخ بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان شریعت الله می باشند و هر کدام در یکی از سرزمینهای دارالکفر و تحت حمایت یکی از دشمنان قانون شریعت قرار گرفته و حافظ منافع اربابان خود گردیده اند. فتاوای این دین فروشان در مورد هر یک از فرق تسنن و تشیع  بر قاعده ی کشتار و نابودی آنها توسط همدیگر بوده است، این واقعیت را در کارنامه ی آنها به وفور می توان یافت . اما آیا تا به حال چنین فتوائی در مورد کشتار کفار اصلی  چون انگلیس، آمریکا، کانادا و… صادر نموده اند؟ نه، هرگز چنین فتوائی از آنها دیده نشده است .

در این صورت اهل سنت هشیار باشند که اینها خائن و دین فروشانی هستند که هیچ چیز مسلمان برایشان محترم نیست و چنانچه از گروهی خاص حمایت می کنند به این دلیل است که منافع اربابانشان در این حمایت نهفته است و چنانچه منافع اربابانشان برآورده شد به بهانه ای بی ارزش همین گروه نیز تبدیل به دشمن می گردد. پس این شیوخ  تنها معیار و معرف خیانت، دین فروشی و مسلمان کشی بوده اند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید