ابوبصیر طرطوسی مفتی ناتو : کفار سکولار و مرتد ترکیه باعث انتصار امت اسلامی اند و باید از جنگ با آنها پرهیز نمود

ابوبصیر طرطوسی مفتی ناتو : کفار سکولار و مرتد ترکیه باعث انتصار امت اسلامی اند و باید از جنگ با آنها پرهیز نمود

به قلم: ابوخالد کردستانی

ابوبصیر طرطوسی یکی از علمای سوء و الرویبضه ای است که حمایتهای انگلیس و لیره ی طاغوتهای سکولار ترکیه او را در مقام مفتی  و توجیه گرسیاستهای اتحادیه ی اروپا(ناتو) از کانال حکومت سکولار ترکیه قرار داده است.

ابوبصیر ابتدا با آوردن بخشی از روایت :

  • «اترکوا التّرک ما ترکوکم فإنّ أوّل من یسلب امّتی ملکهم و ما خوّلهم اللَّه بنو قنطوراء».یعنی، ترک را به حال خود گذارید مادام که ایشان شما را به حال خود گذارند چون نخستین کس که ملک و نعمت خدا را از امّت من بستاند بنوقنطورا باشند.
  • «دعوا الحبشة ما ودعوکم و اترکو الترک ما ترکوکم» حبشیان را تَرک کنید تا زمانی که شما را تَرک می کنند و تُرکان را رها کنید، تا زمانی که شما را رها می کنند.

در جنگی روانی کثیفی مسلمین را از سکولاریستها و طاغوتهای مرتد ترکیه، که مرتکب جنایتهای بی شماری نسبت به مسلمین شده اند، ترسانده و می گوید: الله امت و ملت را با ترک ها نصرت داده است!!

الطرطوسی می گوید:” ترک ها از روی اختيار وارد اسلام شده اند و طبیعت آنها با اکراه و زنجیر مخالف است…ترک ها ماده ای هستند که الله با آنها امت و ملت را نصرت داده است و این مسئله شش قرن در میان آنها استمرار داشته است. آنها در دور جدیدی از انتصار امت و ملت هستند به اذن الله… عزت، مجد و قوت ترک ها با اسلام مقرون بوده است. ترک ها در قتال دارای باس شدیدی هستند و کسانی که قتال با آنها را آغاز کنند متحمل هزینه بسیاری می شوند.”

این یک فاجعه برای اهل سنتی است که از چنین موجوداتی تبعیت می کنند. این روایت در مورد ترکهای کافر و حبشیهای کافر گفته شده است  نه درمورد سکولاریستهای مرتدی که بر مسلمین تسلط یافته و ابزار دست کفار جهانی و جزئی از ارتش کفار اتحادیه ی اروپا شده اند. از کی تا به حال الله کفار سکولار و مرتد را بر مسلمین نصرت داده؟!! و از کی تا به حال کفار سکولار و مرتد باعث انتصار امت اسلامی و مسلمین شده اند؟!!

تا قبل از وقایع سوریه کسی تصور نمی کرد که چنین شخصی  به همراه ابوقتاده، هانی السباعی، طارق عبدالحلیم و.. به چنان درجه ای برسند که آشکارا در پناه یک کافر محارب قرار گرفته و بر علیه مسلمین  مشغول جنگ روانی و زبان درازی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید