کشورهای سکولار و مدرن اروپائی از ممنوعیت نقاب تا قانونی کردن ازدواج با حیوانات و همجنس بازی

کشورهای سکولار و مدرن اروپائی از ممنوعیت نقاب تا قانونی کردن ازدواج با حیوانات و همجنس بازی

 

به قلم: مسعود سنه ای

دین سکولاریسم در طول تاریخ سعی نموده است که قوانین شریعت الله را به بهانه های مختلف در زندگی اجتماعی انسانها به حاشیه رانده و درنهایت حذف نماید. برای دین سکولاریسم و تمام مذاهب مختلف آن (چون لیبرالیسم، کومونیسم، سوسیال  دموکراسی و…) حقوق بشر یعنی حقوق برای سکولاریستها و بس. بشر یعنی سکولاریستها.

دیوان حقوق بشر اروپا قانون بلژیک درباره ممنوعیت استفاده از نقاب و برقع را تأیید کرد! درست در همین زمان پارلمان آلمان ازدواج همجنس بازان را در این کشور به صورت قانونی تصویب کرد.تأیید این قانون علیه مسلمانان تنها دو مفهوم را به اذهان متبادر می کند:

یا این دیوانِ حقوق بشر، مسلمانان را بشر محسوب نمی کند یا حقوقی برای مسلمانان قائل نیست. این در حالیست که همجنس بازان با آزادی کامل و کسانی که با حیوانات ازدواج می کنند در سایه ی حمایت قانونی به کارهای پلیدانه ی خود مشغول هستند.

سکولاریستهای جهانی به ظاهر مدرن با شمایلی که شیطان پرستان و دیگر نحله های فکری منحرف برای خود درست می کنند که در آن از قاموس انسانی خارج می شوند مشکلی ندارد چرا که همه ی آنان در قانون حقوق بشر حقی دارند اما تنها کسانی که حق ندارند به مبادی دینی خود عمل کنند شریعتهای آسمانی و بخصوص مسلمانان هستند!!

دین سکولاریسم  با تمام مذاهب چپ و لیبرال آن امتحان خود را پس داده است و مسلمین باید در برابر آن، که از طرف منافقین داخلی نیز حمایت می شود، به سمت وحدت و یکپارچگی به پیش روند و دست از تفرق و جنگ مذهبی بر دارند .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید