ابوقتاده فلسطینی و فتوای ارتداد حکومت سکولار ترکیه و مزدوران آن در سوریه

ابوقتاده فلسطینی و فتوای ارتداد  حکومت سکولار ترکیه و مزدوران آن در سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

صحوات و گروههای مسلح مزدور یا  سرگردان در سرزمین سوریه هر کدام دارای مراجع تقلیدی هستند که هر از چند گاهی برایشان فتوا صادر می کنند . این مراجع تولید فتوا معمولا در یکی از سرزمینهای دارالکفر و دارالحرب و هزاران کیلومتر آنطرف تر و در پناه یک طاغوت ساکن بوده و متناسب با نیاز روز گروههای مسلح تحت نفوذ خود فتوا بسته بندی و صادر می کنند .

بعضی از مفتی ها چون ابوبصیر طرطوسی، هانی السباعی، عبدالرزاق المهدی، محیسنی و…. در پناه یکی از کشورهای عضو ناتو به سر می برند و طبیعی است که به نفع ناتو و به ضرر دشمنان ناتو فتوا بسته بندی و صادر می کنند. در برابر کسانی چون ابوقتاده، ابومحمد مقدسی، طارق عبدالحلیم و…. در پناه حکومت طاغوتی اردن یا کانادا و دولی به سر می برند که به نحوی از هر گونه اقدام بر علیه طاغوت میزبان خود پرهیز نموده و در عوض بر علیه جناح ترکیه و متحدینش فتوا بسته بندی و صادر می نمایند.

فحش رایج و مشترک طرفداران ناتو و ترکیه، آل سعود، آمریکا  به مخالفین خود عبارت است از خوارج، سگ اهل جهنم، حازمی و فحش رایج مخالفین این جناح را کلماتی چون زندیق، مرتد و کافر تشکیل می دهد . ابو قتاده الفلسطینی نیز در راستای همین ادبیات رایج میان فتوا سازان تحت پوشش طاغوتها افرادی را که تحت پرچم ارتش ترکیه قتال می کنند مرتد و کافر دانست.

ابو قتاده گفته است که افرادی که تلاش می کنند اردوغان را به اسلام ملحق کنند، جاهل هستند و کلام آنها باطل است و در علم ارزش ندارد. بنابراین همه کسانی که زیر پرچم ترکیه قتال می کنند مرتد و کافر هستند و کسانی که ارتداد اردوغان را رد می کنند نسبت به شرع جاهل بوده و اصحاب هوی هستند. ما این افراد را آزمایش کردیم و  آنها جاهلانی هستند که به این افراد ملحق شده اند و برای آنها اوصافی مانند شهامت، دین و تقوی بیان می کنند.”

اگر دقت شود این فتوا واکنشی به فتوای افرادی است که در جناح ابوبصیر و ناتو قرار گرفته و مستقیما خطاب وی کسی چون ابوبصیر است که چندی پیش به مدح و ستایش ترکهای سکولاریست پرداخته بود . با آنکه این شیوخ حق و باطل را با هم قاطی کرده اند و در میان سخنان آنها(چون همین سخن ابوقتاده) کلمات حقی نیز یافت می شود، اما نتیجه ی فتواهای هر دو جناح یکی است؛ و آنهم افزایش کشت و کشتار و ویرانی برای مسلمین و خدمت به طاغوتهایی که پذیرای آنها هستند . طاغوتهائی که با یکی دو واسطه خود از متحدین یا نوکران مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می روند.

دیدگاهتان را بنویسید