پایگاههای امپریالیسم آمریکا در نقاط تحت کنترل حزب کارگران اوجالانpkk در خاک سوریه

پایگاههای امپریالیسم آمریکا در نقاط تحت کنترل حزب کارگران اوجالانpkk در خاک سوریه

 

به قلم : هیمن مهابادی

همچنانکه در زندگی نامه ی اوجالان می خوانیم وی شخصی سکولار  آتئیست و منکر خداست  و حزب کارگران اوجالانpkk نیز همچنانکه از اسمش پیداست حزبی سکولار کمونیستی و کارگری است که جهت اهدافی سوسیالیستی دست به اسلحه برده و تا به حال هزاران کورد را در راه اهداف کمونیستی خود به کام مرگ کشانده است.

اما جالب است بدانید که این حزب نه برای اهداف سوسیالیستی و طبقه ی کارگر تا به حال جنگیده است و نه در راه منافع کوردها، بلکه سراسر تاریخ این حزب در خیانت به کوردها، جنگ داخلی با کوردها و نوکری برای دشمنان کوردها خلاصه می شود .

قبلا که در اختیار رژیم صدام حسین بود و در مخمور پایگاههایی داشت، هماهنگ با این در اختیار شوروی بود و سپس نوکر روسیه شد و هم اکنون نیز در کنار روسیه ، همچون زنان هر جائی ، در حال سرویس دهی به دشمن شماره یک مسلمین آمریکاست .  تصور کنید حزبی کمونیستی و چپ در حال سرویس دهی و مزدوری  به رهبر کاپیتالیستها و بورژواهای جهان باشد . پیروان این حزب تا چه اندازه می توانند نفهم و کور شده باشند که این تضاد آشکار را نبینند.

آمریکا در ۱۰ نقطه ی سوریه جهت محافظت از این مزدوران خائن به دین و ملت خود پایگاه ساخته است و  در پناه این حزب با انواع سلاحهای فسفوری و ممنوعه مسلمین را به بدترین شیوه ی ممکن قتل عام می کنند . اما عمر هر مزدور و نوکری یک روز خاتمه می یابد و آن وقت ما شاهد آن خواهیم بود که ملت مسلمان ما چگونه برخوردی با این خائنین سکولار خواهند داشت. ملت مسلمان ما این لکه های کثیف و ننگین را از تاریخ خود پاک خواهند نمود. بگذار تاریخ شاهد باشد و ما نیز منتظر آن روز می مانیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید