شیوخ صحوات در کشتار بین مسلمین از کدام شرع پیروی می کنند؟

شیوخ صحوات در کشتار بین مسلمین از کدام شرع پیروی می کنند؟

به قلم: صلاح الدین الکردی
از زمان حضور اشغالگران خارجی در سرزمینهای اسلامی مجاهدین سعی داشته اند که در مورد انفجاراتی که در اماکن مذهبی، بازارها، مدارس و دیگر اماکن عمومی سرزمینهای مسلمان نشین توسط اشغالگران خارجی و مرتدین محلی صورت می گرفت روشنگری نموده و برائت خود را از چنین خونریزی هائی اعلام نمایند . کفار اشغالگر خارجی و مرتدین محلی جهت سیاه نمائی و بدنام کردن مجاهدین در میان مردم و از مین بردن پایگاه مردمی مجاهدین اقدام به چنین جنایتهائی می نمودند که در پی آن صدها زن و کودک مسلمان در بازارها و دیگر اماکن عمومی قتل عام گردیدند. در پی این جنایتها کسانی چون اسامه بن لادن، عزام امریکائی، ابویحیی لیبی، مصطفی ابویزید و…. روشنگریهائی انجام داده و برائت خود را از چنین اعمالی ابراز داشتند.
حتی خشونتها و انفجاراتی که توسط فرمانده ابومصعب زرقاوی در اماکن مذهبی و عمومی شیعیان صورت می گرفت توسط شیخ اسامه بن لادن رحمه الله تذکر داده می شد. در همین زمانی که شیخ اسامه رحمه الله از وقوع چنین اشتباهاتی جلوگیری می نمود تمام شیوخ صحوات کنونی که در ان زمان از طرفداران جهاد محسوب می گشتند در برابر تمام کشتارهائی که در اماکن مذهبی شیعیان صورت می گرفت «سکوت» کردند.
پس از شهادت شیخ اسامه – تقبله الله- و ابوانس شامی رحمه الله فرمانده ای چون ابومصعب زرقاوی تبدیل به شیخ شد و پس از آن بدون انکه از جانب همین شیوخ کنونی صحوات (چون ابومحمد مقدسی، ابوبصیر، هانی السباعی و…) مورد عتباب قرار گیرد، با «سکوت» خود به صورت غیر مستقیم به تائید آن پرداختند. تا اینکه دامنه ی این انفجارات از شیعیان گذشته و مراکز مذهبی صوفیان اهل سنت را نیز در بر گرفت تا این مرحله هم سکوت کردند.اما اخیرا که دامن خودشان را گرفته است در بوق و کرنا دمیده و به شیوه ای مرموز به محکوم کردن و هدایت آن در مسیر خواسته شده اقدام نموده اند.
اخیرا عبدالرزاق المهدی یکی از شیوخ صحوات ومزدوران ترکیه و ناتو در فتوائی عجیب و در قالب نصیحت سربازان دوله را پند می دهد که به جای انفجار در میان طرفداران و مزدوران مسلح بومی آمریکا، ال سعود، قطر، ترکیه، فرانسه و سایر کفار در خاک سوریه ، تجمعات شیعیان را مورد حملات انفجاری خود قرار دهند! یعنی کفار اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها در اشغال و کشتار مسلمین امان باشند و در عوض شیعه وسنی به هم مشغول شوند .
به نظر شما سود چنین جنگهای فرسایشی به نفع مسلمین است یا دشمنان قانون شریعت الله ؟ در این صورت شرع و قانونی که این شیوخ از ان پیروی می کنند از جانب الله نازل شده است یا از طرف کاخ سفید فرستاده شده که با ادبیات مسلمین بیان می شود؟ آیا زمان آن نرسیده که اهل سنت لگد جانانه ای به این مفتی های خیمه شب بازی کفار بزنند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید