رهبران اشرار الشام سوریه گروهی کودن ، خائن و عمیل یا…؟

رهبران اشرار الشام سوریه گروهی کودن ، خائن و عمیل یا…؟

به قلم: ابوخالد کردستانی

گاهی حرکت و حزبی با اهدافی مشروع به وجود می آید اما به واسطه ی جهل در علم انقلاب و مبارزه در مسیر غلطی  قرار می گیرد و در این مسیر غلط به تدریج مجبور به انجام اعمال و فعالیتهائی می گردد که نه تنها آن را به اهدافش نزدیک نمی کند بلکه علاوه بر آن چنین حرکتی را در برابر اهداف یاد شده و سایر مبارزینی که چنین هدفی را در مسیر صحیح آن در پیش گرفته اند قرار می دهد . حرکت احرار الشام الاسلامیه در سوریه یکی از این جنبشهائی بود که هم اکنون با طی مسیر غلط در راستای اهداف آمریکا و سایر دشمنان قانون شریعت الله در حرکت است .

مجاهد دیرانیه که یکی از نظریه پردازان درون صحوات سوریه است درباره قیادات حرکة احرار الشام می گوید: حرکة احرار الشام بزرگترین فصیل در ثوره است که شامل نخبه ای از مجاهدین اخیار است که قیادت آن را گروهی کودن و خائن و عمیل در دست دارد.

در برابر این افشاگری، مفتی وابسته به حکومت سکولار ترکیه عبد الرزاق المهدی به رد این سخن پرداخته و به این کلمات اکتفاء کرده است که : مجاهد دیرانیه برعلیه قیادات احرار جنگی را به راه انداخته است و ادامه می دهد: قیادات احرار خائن نیستند. این کلام  باطل و مردود است. بلکه شرایط و احوال است و جندی های احرار هم از ریختن خون تورع می کنند.”

بله، کسی که در مسیر غلط و در راستای اهداف شیطان و دشمنان قانون شریعت الله و مسلمین حرکت می کنند بدون شک مجبور به کارهائی می گردند که اربابانشان از آنها می خواهند . اربابان واقعی حرکتها و احزاب مختلف فعال در سوریه، آمریکا و اسرائیل هستند که از کانال ترکیه، آل سعود، قطر، امارات، کویت و اردن بر آنها اعمال قدرت می کنند . کسی که جو می کارد نباید انتظار داشته باشد گندم درو کند .

دیدگاهتان را بنویسید