سلفي آل سعود جهاد جهت آزادي قدس را به الله واگذار مي كند و قتل عام مسلمين در يمن ، عراق و سوريه را به ولي خمرش

سلفي آل سعود جهاد جهت آزادي قدس  را به الله واگذار مي كند و قتل عام مسلمين در يمن ، عراق و سوريه را به ولي خمرش

ارائه دهنده : شاهو سنندجی

سلفي مدخلي آل سعود مي گويد : ما نه به مال و نه به جان نمي توانيم جهاد كنيم بگذار الله خودش قدس را آزاد كند . اما زماني كه نوبت كشتار و قتل عام مسلمين در عراق و سوريه و يمن و سومالي و مصر و مالي و غيره مي رسد ، آماده اند  فتوا صادر كنند كه ولي امرهاي مرتدشان با مدرنترين هواپيماها و بمبهاي ويرانگر به قتل عام مسلمين بپرازند ؛ و در برابر ،  با بزرگنمائي كردن اختلافات جزئي مسلمين و برجسته نمودن اشتباهات آنان و گسترده نمودن دايره ي بدعت ، عامل اختلاف و تفرقه در ميان مسلمين  و ايجاد جنگهاي داخلي نيز گشته اند .  آيا براي شناخت اين موجودات خائن همين علائم كافي نيست ؟

به اندازه اي كه اين منافقين با دين خدا بازي كرده و به كفار اشغالگر خارجي  درنابودي مسلمين  كمك رسانده اند هيچ پاپ و خاخام و رئيس جمهور كافري يك دهم  آنرا نيز انجام نداده اند . به همين دليل هر حكومت ظالم فاسدي سعي دارد جهت بسيج افكار عمومي و ايجاد تفرقه در ميان مسلمين تعدادي از اينها را پرورش و پرواربندي نمايد .

حكومت سكولار و مرتد تركيه نيز جمعي از همين موجودات را از سراسر دنيا  ، تحت عنوان علماي اهل سنت ، جمع نموده و برايشان كنگره تشكيل داده است ،  در حالي كه از يكطرف متحد استراتژيك اسرائيل و آمريكا و عضوي از ارتش كفار ناتو بوده و نيروهايش هم اكنون در افغانستان و سوريه در حال قتل عام مسلمين مي باشند .

يكي ديگر از همين عملاء  و دين فروشان درگاه آل سعود به نام عائض القرنی  از دين فروشان مثل خودش در عربستان درخواست مي كند كه فتوايي صادر كنند كه به موجب آن خانواده ها را ناچار كنند كه جهت منافع آل سعود و معرفي هواداران دولت اسلامي بر اطرافيانشان جاسوسي كنند .

آيا زمان آن نرسيده است كه به خود آئيم و دست از خودفريبي برداريم و با تصفيه ي اين موجودات و تربيت مسلمين در خود تغييري اساسي ايجاد كنيم ؟ چون ان الله لايغييروا ما بقوم حتي يغييروا ما بانفسهم .

 

دیدگاهتان را بنویسید