سلفيون آل سعود مزدور مزدوران و در ادعاي آزاد سازي فلسطين و… دروغگويند

سلفيون  آل سعود  مزدور مزدوران و در ادعاي آزاد سازي فلسطين  و… دروغگويند

مولف : ابوبصير سوری

مترجم : ابوبصير بيساراني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده ، و بعد :

آيا حقيقت دارد  كه اهل ارجاء ( به اسم سلفي ها  كه تعدادشان نيز زياد است ) مي خواهند كه مسجد الاقصي را از چنگ حكم يهود آزاد بگردانند …؟!

آيا سلفيون آل سعود به راستي در جهاد با يهود  و آزاد نمودن وطن از ظلم و كثافت يهود راستگو هستند ….. ؟

جواب : نه … نخير نمي خواهند ….. سلفيون جامي در تبليغ جهاد بر عليه يهود راستگو نيستند …!

اين هم دليل :

سلفيون آل سعود بر اين باورند كه فلسطين و مسجد الاقصي بايد آزاد شود … اما  از طريق فرمانروايان مزدوري كه نمي خواهند فلسطين و مسجدالاقصي آزاد شود !!

چونكه سلفيون آل سعود به صورت مداوم از طاغوتهايي دفاع مي كنند  كه همچون سگ نگهبان و باوفا جهت محافظت از مرزهاي دولت  صهيونيستي يهود  كار مي كنند …. و قدرت و حكومت اين طاغوتها را امري شرعي دانسته و حرف شنوي و اطاعت از آنها را نيز واجب  مي دانند ، همچنين بر اين باورند كه نبايد بر عليه اين طاغوتها  قيام (خروج ) شود …!

پس از آن ، سلفيون آل سعود به صورت مداوم گفته ي ابن عباس ” كفر دون كفر ”  يعني : كفر كوچك و اصغر را براي آن طاغوتهايي كه بر اساس برنامه ي الله حكومت نمي كنند ، به كار مي برند . طاغوتهايي كه به راحتي و با تمام وفاداري از مرزها و منافع رژيم صهيونيستي دفاع و محافظت مي كنند …!

دراين صورت سلفيون آل سعود با اين كارشان در يك زمان دو چيز متضاد مي گويند !!

مي گويند كه فلسطين بايد آزاد گردد … و همچنين بايد از طاغوتهايي كه نمي خواهند فلسطين آزاد گردد حرف شنويي و اطاعت شود !

مي گويند فلسطين بايد آزاد گردد … و حكومت طاغوتها نيز شرعي است ، طاغوتهايي كه نمي خواهند فلسطين آزاد گردد و در برابر آرزو و اميدهايي كه ملتها جهت آزاد سازي فلسطين دارند سد و مانع مي شوند .

مي گويند فلسطين بايد آزاد گردد … و كساني كه از حكم و دستورات اين حكومتهاي طاغوتي  ، كه نمي خواهند فلسطين آزاد گردد ، سرپيچي كنند گناهكار اند ..!!

و بسياري اوقات چنانچه  ، جهت در تنگناه قرار دادنشان ، از سلفيون جامي در مورد چگونگي آزاد سازي فلسطين و مسجد الاقصي سوال كني ، در اين صورت مستقيم و روراست به شما جواب داده و مي گويند : بايد مسلمين از فلسطين كوچ كنند … و سرزمين را براي يهوديان صهيونيست خالي كنند ….. و بايد بروند ذليلانه  در زير سايه ي حكومتهايي  به حيات خود ادامه دهند كه نمي خواهند فلسطين آزاد گردد ..!!

به همين دليل بود كه ما گفتيم و پيوسته مي گوئيم كه :

اين آدمهاي مرجئه دروغ مي گويند … آنها در گماني كه مبني بر آزاد سازي فلسطين و مسجدالاقصي از چنگال حكومت يهود دارند راستگو نيستند …

آنها مزدور مزدوران هستند … حتي  اگر به اين مزدوري اقرار كنند يا شانه خالي كنند  .( واقعيت مي گويد كه آنها مزدور مزدوران هستند )

 

………………………..

 

 

‌‌[   تذكراتي چند از مترجم :

خواننده گان عزيزي كه در هر گوشه اي از سرزمينهاي مسلمان نشين  هستيد :

  • آيا شما اين موجودات نامبارك را در اطراف حكومتهاي ظالم حاكم بر سرزمينت مشاهده نمي كني ؟
  • آيا نمي بيني كه چگونه با ايجاد شبهات و بازي با آيات و احكام الهي مردم عوام را براي حكومتهاي سكولاريست مرتد و ظالم رام و مطيع كرده اند ؟
  • آيا نمي بيني كه چگونه در پارلمانهاي كفري داراي كرسي و در حكومتهاي مرتد داراي مسئوليتهاي متعددي هستند ؟
  • مگر به عنوان مثال در كردستان عراق  علي باپير و جماعت به اصطلاح اسلاميش و اتحاد اسلامي كردستان و… را نمي بيني كه از يكطرف ادعاي جامعه اي اسلامي را دارند و از ديگر سو مردم را به عدم مخالفت با سكولاريستها و شركت در حكومت سكولاريستها و محافظت از كفر دموكراسي  و… دعوت مي كنند ؟!.

اين موجودات در هركجا كه باشند،  وبا هرزباني كه  صحبت كنند ؛ ماهيتشان يكي است . خائنين و دروغگويان دين فروش و مردم فروشي هستند كه تنها يك هدف مشترك را دنبال مي كنند .

اين صحيح است كه در عصر معاصر ، سلفيون جاميگري  و اخوان الشياطين و طريقت گرايان صوفي مسلك  نمادهاي عيني اين خيانت آشكار شده اند ؛ اما تاريخ  اين جريان نامبارك به قبل از تاسيس اين گروهها برمي گردد .

اعمال تخريبي و خيانتهاي آشكار اين جريان نامبارك مرجئه در طول تاريخ اسلام بر عليه دين خدا و بنده گان خدا ، بسياري از آگاهان و علماي مجاهد را برآن داشت تا عليه  اين مجرمان موضعگيريهاي  شرعي و جدي را از خود نشان دهند و تا آنجا پيش رفته اند كه اين جريان گمراه را به يهوديان امت اسلام شناسانده و يا تشبيه نموده اند .

به عنوان مثال فرقه ي به ظاهر سلفي جاميگري يا مدخلي ها ي كنوني  را با آنكه ادعاي سلفيت دارند اما با عوام فريبي و ايجاد شبهاتي دقيقا همان مسير مرجئه ي سابق را طي مي كنند كه به دو نمونه ي بارز مي توان اشاره كرد :

اول : در مورد ايمان و كفر  ؛

جهت گمراه نمودن دراويش و مريدهايشان ابتدا همان تعريف سلف صالح اين امت يعني  ” اعتقاد ، قول و عمل ”  را مي آورند ، اما در برابر مي گويند : عمل شرط تكميل ايمان است نه شرط وجود ايمان . يعني انسان بدون عمل هم ايماندار است !!!!

بله ، با آنكه در مورد ايمان از همين تعريف اهل سنة استفاده مي كنند اما هنگامي كه مي خواهند آنرا در واقع زنگي پياده كرده و تبديل به عينيتش كنند،  به راحتي مي توان تشخيص داد كه اين افراد با ايجاد شبهاتشان عمل را از تعريف ايمان خارج نموده و بدون انجام عمل هم ايمان را تعريف و ارائه مي دهند !!!

روشنتر اينكه  ، آنها بر اين باورند كه اگر كسي نماز و روزه و… را انجام ندهد و طبق حكم شريعت اسلام  حكم نكند  و اعمالش بر مبناي حكم خودش يا هر فكر ديگري هم باشد ؛  چون خودش اقرار كرده است كه مسلمان مي باشد ، پس چنين شخصي مسلمان است و در نهايت پس از تحمل چند روزي در جهنم عاقبت وارد بهشت مي شود !!!  اينها همگي براي توجيه كفريات حكام و مسئولين ظالم و ضد مردمي است كه به چپاول مال و ناموس و دين مردم مشغولند و با انكه از شريعت و حكم اسلام پيروي نمي كنند ، اما جهت عوام فريبي  به زبان مي گويند : كه ما مسلمان هستيم يا به خدا اعتقاد داريم ( مثل آنچه كه بر روي دلار آمريكائي نوشته شده است كه ما به خدا اعتقاد داريم ) و در عمل هر آنچه دلشان بخواهد انجام مي دهند  . البته غير از حكام و مسئولين حكومتي فاسد ، عده ي كثيري از مردم عوام  بي بندوبار نيز،  كه در پي توجيه فرار از عبادت و حكم الله هستند از اين خائنين استفاده نموده و در بسياري موارد نيز به حمايت از آنان مي پردازند . پايگاه مردمي اينگونه علماء سوء و فاسد اغلب همين قشر از مردم هستند .

دوم : در مورد حكام  و مسئولين حكومتي  ؛

نضر بن شميل از علماي سلف مي گويد : مرجئه ديني است موافق هوا و هوس  حكام  . چون مرجئه از قدرت حكام محافظت مي كنند و تبليغ مي كنند كه بايد از حكام حرف شنوي داشته  و اطاعت نمود و نبايد در برابر كفريات آشكار آنها قيام نمود  و.. همين روش هم در نزد طاغوتها بسيار مطلوب ، گوارا و حياتبخش است  .به همين دليل علما ء در اين مورد هم  روشنگريهايي داشته اند . همچنانكه امام ابن تيميه  رحمه الله مي فرمايند : المرجئة وأمثالهم ممن يَسلك مسلك طاعة الأمراء مطْلقا، وإن لم يكونوا أبرارا  ( مجموع الفتاوي : ۲۸/ ۵۰۸ )

حالا كه فهميديم  كه در عصر معاصر ، سلفيون جاميگري  و اخوان الشياطين و طريقت گرايان صوفي مسلك  نمادهاي عيني اين خيانت آشكار مرجئه شده اند و تاريخ  اين جريان نامبارك هم به قبل از تاسيس اين گروهها برمي گردد ؛  بايد گفت  : امام سعيد ابن جبير رحمه الله كه يكي از علماي بزرگ تابعين است مي فرمايند  ” المرجئة يهود القبلة  ” يعني مرجئه يهود امت اسلام هستند ( رواه عبدالله بن احمد ، و الآلكاني و ابن بطة ) و محمد بن علي بن حسين رحمه الله نيز مي فرمايند : ” ما ليل بنهار اشبه من المرجئه باليهود ” يعني هيج گروهي وجود ندارد كه به اندازه ي مرجئه شبيه يهود باشد . ( رواه عبدالله بن احمد ، و الآلكاني و ابن بطة )

حالا احتمال دارد كه پرسيده شود كه چه ارتباطي بين يهود و مرجئه وجود دارد و يا اينكه در چه مواردي اينها شبيه به هم اند ؟!

از ابوهمام الاثري  هم سوال شد كه به چه دليل مرجئه  يهود اين امت هستند ؟ ايشان در جواب گفتند :  ” به اين دليل است كه مرجئه  نواقض اسلام و كفرياتي كه انجام دهنده اش را از دين خارج مي كند را همچون گناه كبيره  يا كفر اصغر به حساب مي آورند و مي گويند كه انجام دهنده ي اين اعمال براي هميشه در آتش جهنم باقي نمي ماند . يهوديها نيز مي گفتند : لن تمسنا النار إلا أیاماً مَعدودة  ( البقرە:۸۰ ).يعني : هرچقدر هم كه گنهكار باشيم  ، فقط چند روز شمارش شده و كم نباشد در جهنم نمي مانيم . و منظورشان هم همان ۴۰ روزي بود كه گوساله ي سامري را مي پرستيدند !! همچنين از ويژگيهاي يهود اين است كه  ” يأخذون عَرض هذا الأدنى ويَقولون سيُغفرلنا .الأعراف:۱۶۹ ” يعني  وسايل حرام اين دنيا را انتخاب نمودند و مي گفتند كه بي گمان ما مورد عفو و بخشش قرار مي گيريم .

به دقت به اين فرموده ي خداوند نظري بيافكن كه در باره ي يهوديان مي فرمايد : (ألم تَر إلى الذين أوتوا نَصيباً من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحْكم بينَهم ثُم يتولى فريقٌ منهم وهم معرضون*ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما مَعدودات وغرَّهم في دينهم ماكانوا يفترون).آل عمران:۲۳-۲۴٫ يعني :

بعد از اين  ؛ به اين گفته ي مرجئه ها در مورد كفرهايي كه همچون حكم كردن به غير از شريعت الله  و… كه انسان را كافر نموده و از دين اسلام خارج مي كند  فكر كن  كه مي گويند : اين كفر ، كفر كوچك يا اصغر است و كسي كه مرتكب اين كفر گرديده باشد براي هميشه در آتش جهنم باقي نمي ماند ، يا به ديگر سخن تنها چند روز شمرده شده نباشد وارد آتش دوزخ نمي گردد !!! … حالا پس از اين مي داني كه علت تشابه يهود و مرجئه ها در چيست ؟ ” ( سخن شيخ ابوهمام به پايان رسيد )

البته به  موارد ديگري هم اشاره شده است . اين تشابهات نسبي اند و شرط نيست كه حتما صد در صد مثل هم باشند . مهم اين است كه شبيه هم اند .  كه مي توان  تعدادي از اين تشابهات را چنين بر شمرد :

۱ –  يهود سخنان الله را از هدفي كه برايش نازل شده اند تغيير داده و در معاني و مفهومي به كار مي برند كه خودشان مي خواهند . همچنانكه خداوند بزرگ مي فرمايند : يحرفون الكلام عن مواضعه . ( النساء /  ۴۶ )  دقيقا به همين شيوه نيز مرجئه آيات و احاديث و روش سلف صالح اين امت را در راستاي اميال و آرزوهاي خود و اربابانشان  تغيير داده و معنايش را عوض مي كنند  .

۲ –  يهوديها  بسيار زياد به دنيا دل بسته و از همه بيشتر دوست دارند در آن به سر برند ؛ و لتجدنهم احرص الناس علي حياة  ( البقره / ۹۶ )  دقيقا به همين شيوه مرجئه راهي را انتخاب نمي كنند كه به خاطر آن دچار آزار و اذيت و شكنجه و كشته شدن شوند . مهم برايشان اين است كه زندگي دنيايي شان بدون مشكل و طولاني باشد حالا اگر احكام  شريعت هم كنار نهاده شد ، اشغالگران كافر خارجي سرزمين مسلمين را به اشغال خود درآوردند ، مرتدين سكولاريست مزدور حاكم گشتند و بنده گان الله هم در زير ستم و فقر و فساد به سر بردند ،  برايشان مهم نيست ؛ و چنانچه حكام از آنها استفاده اي نكردند و بر عليه همين مردم وارد جنگ نشدند  ، در برابر همه چيز به سكوت ننگين خود قناعت كرده و سمشان را به اطرافيانشان تزريق مي كنند .

۳ – يهود بسيار ترسو هستند و چنانچه دشمنشان زره اي قدرت داشته باشد  دوست دارند از جنگ  خودداري كنند . و تنها تمايل به قتل و عام و كشتار انسانهاي ضعيف و بي پناه دارند ؛ قالوا یاموسى إنَّ فیها قوما جبَّارین.( المائدە:۲۲٫)  فاذْهب أنت وربُك فقاتلا إنا ههُنا قاعدون ( المائدة:۲۴)  دقيقا به همان شيوه مرجئه در طول تاريخ به بهانه نداشتن قدرت و نيرو دست از جهاد كشيده و ديگران را نيز دلسرد نموده اند .

 

بله ، دوستان عزيز ؛ اين مفهوم گفته ي طلائي امام سعيد بن جبير رحمه الله بود .

 

در پايان از تمامي برادران و خواهرانم مي خواهم كه به اين نكته توجه داشته باشند كه اين موجودات در طول تاريخ هميشه وجود داشته اند و فعاليت ننگين آنها به قبل از ظهور رسول الله صلي الله عليه وسلم بر مي گردد اما هميشه پيروزي با پيامبران و رهروان صادق آنها بوده است . همچنانكه امروزه رجب طيب اردوغان و محسن عبدالحميد و برهان الدين رباني و علي باپير  و صلاح الدين محمد بهاء الدين  و… در كنار آمريكا و ناتو و مرتديني چون كرزاي و جلال طالباني و مسعود بارزاني و… هستند در گذشته نيز هزاران نفر مثل بلعم باعورا در خدمت امثال فرعون و بوده اند . اما نتيجه چي شد ؟ آيا نهضت سيدنا موسي و ساير رسولان  ، با تبليغات و جنگ رواني اين موجودات شكست خورد ؟

پس اينها  هيولا يا چيز جديدي نيستند كه باعث هراس و وحشت شوند . علما ء سوء و حكام فاسد هميشه در طول تاريخ بوده اند و تا روز قيامت هم خواهند ماند . و در برابر اينها نيز فرقه ي ناجيه و طائفه ي منصوره ،  كه مشخصه ي بارز آنها به قول رسول الله صلي الله عليه وسلم مبارزات مسلحانه و قتال است ،  باقي خواهند ماند  و تبليغات و جنگ رواني اين علماي فاسد هيچ ضرري به آنها و مردمان هدايت يافته نخواهد رساند . و وارثين زمين هم ،  همين فرقه ي ناجيه و مردمان هدايت يافته هستند .  حدیث صحیح متواتری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت گردیده که بین ۱۳ تا ۱۹ نفر از اصحاب رضی الله عنهم آن را نقل فرموده¬اند. این حدیث صفات طائفه ی قائم و ظاهر بر اوامر خداوند متعال را توصیف می کند: «لا تزال طائفة من أمتی قائمة بأمر الله»

«در هر زمانی و برای همیشه طائفه ای از امتم امر (دین) خداوند را بر پا نموده»

و در روایتی دیگر چنین آمده که: «ظاهرین على أمر الله، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی أمر الله وهم ظاهرون على الناس»

«امر خداوند سبحانه و تعالی را اخذ کرده و بر دیگران چیره گشته اند، و کسانی که می خواهند آنان را سست کنند و نیز کسانی که با آنان مخالفت می کنند، بدیشان آسیبی نمی رسانند (و تأثیری بر این طائفه ندارند) تا اینکه قیامت فرا رسد وآنان همچنان بر مردم چیره و پیروز مانده اند». ]

 

دیدگاهتان را بنویسید