هشدار و حذر : سلفیون تولید شده ی سکولاریسم وتاجران توحید

هشدار و حذر : سلفیون تولید شده ی سکولاریسم وتاجران توحید

ارائه دهنده: مسلم کوردستانی

ای مسلمانان…

به درستی که اختلاف سمی  فلج کننده و شری است کشنده و غیر از فاسدان فرصت طلب کسی از وجود آن خوشحال نمی شود. پس برای اهل اسلام چه ضرری خطرناک تر از ضرر اختلاف می تواند وجود داشته باشد.

اما اختلاف هم دارای شاخه ها و اقسام متنوعی است. از آن هم می توان تنوع را یافت و هم تضاد را. در هر حال مسلمات هیچ گونه اختلاف فهمی را نپذیرفته و جایی برای موارد جر و بحث ندارد برای این که ایمان به آن ایمان به اصل قرآن و اختلاف در آن اختلاف در اصل کتاب است….

این فرقه ای که با نام سلفیت برعلیه مجاهدین وجنگویان مسلمان فرقه ناجیه وقتال کفار ومرتدین وعلنی وعملی شدن کفر به طاغوت با این بخش از توحید می جنگند به تاکید جزو کثیف ترین فرقه های محارب با توحید الله سبحانه و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم می باشند از آن جهت که مستحکم ترین ستون دوام و بقای دین را مورد هدف پلید خود قرار داده است.

ما می گوییم: آیا جهاد فی سبیل الله فتنه است بعد از آن که الله به آن امر فرموده؟ آیا الله سبحانه و تعالی امر به فتنه می کند؟

چنان چه هر کس بپندارد که جهاد در راه خدا فتنه است بدین معنی که مضر به حال مسلمین است و در مصالح مومنین اختلال ایجاد می کند بدون تردید چنین شخصی بر خدا افترا بسته و دروغگو ست. بلکه از دین اسلام خارج شده و مرتد می باشد و علاوه بر آن بر کرسی ریاست کفر تکیه زده و به واسطه طعن در دین خدا و چسباندن فتنه به آن و طعنه زننده به دین :امام و پیشوای کفر به شمار می رود.

الله جل جلاله می فرمایند: « و ان نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمه الکفر إنهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون» (توبه/۱۲)

این فرقه ی گمراه و گمراه کننده از مقربین دم و دستگاه های حکام ظالم منطقه اند. چون اینان از افیون های مخدر ملت ها به شمار می روند. جاده صاف کن قضات کفر و عصای والیان و حکام محلی اند و تمام افعال و اقوال آن هایی که به حکم خدا حکم نمی کنند را در قوالب شبه دینی و به شیوه ای که رنگ و بوی دینی عامه فریبانه ی مزدورانه داشته باشد را به صورت فاجعه آمیز و بسیار حقیرانه و شنیع بری از خطا دانسته و عین دین می نمایانند.

توحید ما شامل و کامل است هم چنان که دعوت مان نیز شامل و کامل است ، به بخشی از بخش های توحید تجارت نمی کنیم هر چند که به قیمت خون و هستی مان تمام شود. ای فجار ، عقیده ی سلف صالح ما دعوت به توحید در تمام عبادات بوده ، دعوت به توحید الله در دعاء ، استغاثه ، استعانه ، الرجاء ، خوف و دعوت به توحید الله در حکم و قانون و برنامه.

 

ما می دانیم که آمدن و نزول بلا حتمی است و از بلایای زمان ما که سرچشمه ی انبوهی از بلایای دیگر گردیده ظهور همین فرقه مبتنی بر این افکار خوار کننده ی انهدام گر است.

بدون شک جنبش بیداری اسلامی نمی تواند به صورت ناقص و منحرفانه و یک جانبه نگرانه تنها حکام سوء را مورد هجوم قرار داده و علماء سوء را رها نماید و یا این که با یورش به علماء سوء فعلاً دست از یورش به حکام سوء بر دارد.

جامعه ی بشری را ،این دو طبقه ی فاسد به سوی سقوط کشانده اند. در نتیجه هرگونه واکنشی که به صورت سیستماتیک ، هماهنگ ، منظم و به روز هر دو را مورد هجوم قرار ندهد بدون شک در نتیجه ی مبارزه تاثیرات سوء خود را به نمایش خواهد گذاشت.

 

 

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوابراهیم هورامی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید