زنانی با ریش و عمامه!!/ چشمتان را پایین بگیرید چرا که چشم فرو هشتن از زنان واجب است

زنانی با ریش و عمامه!!/ چشمتان را پایین بگیرید چرا که چشم فرو هشتن از زنان واجب است

به قلم : شیخ ابوهمام بکر بن عبدالعزیز الأثری
ترجمه : م. ع. ابراهیمی

سپاس و ستایش الله را که سرپرستی و قیمومیّت بر زنان را برای مردان قرار داد و درود و سلام و صلوات بر سرور پیامبران و بر خاندان و یاران برگزیده اش و بر صدیقین و شهداء و صالحینی که پیروی آنان را می کنند تا روز قیامت ، اما بعد:
من در این نوشته از اشتیاق امهات المؤمنین و همسران صحابه به جهاد سخن نمی گویم و از شرکت مستقیم آنان در میادین نبرد و جهاد صحبت نمی کنم، سخن درباره این موضوع به طول خواهد انجامید و هر کس می خواهد درباره این قصه ها بیشتر بداند و زیادتر استفاده کند به کتاب شیخمان حافظ یوسف العییری رحمه الله-خدا به عنوان شهید قبولش کند- با عنوان”دورالنساء فی جهاد الأعداء”مراجعه کند یا به کتابی که محمد طعمة حلبی با عنوان”المائة الأوائل من صحابیات الرسول صلی الله علیه وسلم”نوشته است و دیگر کتب که در این موضوع تألیف شده است. بلکه ما درباره مذکّرهایی سخن می گوییم که حیض می شوند و تعجبی هم ندارد! بله، منظورم مرجئه معاصر است! کسانی که جهاد و آزاد سازی اسیر را تحریم کردند! «شبیه مردان هستند اما مرد نیستند، مانند کودکان فکر می کند و عقولشان مانند زنان حجله نشین است .ریش آنها فریبتان ندهد ؛ جاحظ در کتاب”الحیوان”می گوید:«زنان ریش دار هم وجود دارند و من خود چنین زنانی را دیده ام» راست گفته است ما نیز از اینان بسیار دیده ایم!
جنگ در جاهلیت و اسلام از اوصاف و ویژگی های مردان شمرده می شود و ترک آن نیز از اوصاف زنان و اخص خصائصشان محسوب می شود.
شیخ محمد علی صابونی درباره علت منع زنان از ارث در زمان جاهلیت می گوید:«آنها به زنان و کودکان ارث نمی دانند و می گفتند: چگونه مال را به کسی بدهیم که سوار اسب نمی شود و سلاح برنمی دارد و با دشمن نمی جنگد؟ . سوگند به الله وقتی من این سخن را می خوانم گمان می کنم که منظور آنها مرجئه معاصر و مفتی های ناتو و ارتش آمریکا! بوده است و اگر این مرجئه در زمان جاهلیت نخست می بودند تحقیر می شدند و از ابتدایی ترین حقوقشان مانند میراث و مانند آن محروم می شدند اما آنها امروز منصب و مقام دارند و در همه جا به عنوان شخصیتهایی مطرح می شوند!
هنگامی که الله تعالی خاتم پیامبرانش صلی الله علیه و سلم را فرستاد او را با شمشیر مبعوث نمود و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:{بعثت بالسیف بین یدی الساعة…من در نزدیکی قیامت و با شمشیر مبعوث گشته ام…}(احمد روایت کرده و آلبانی صحیح دانسته است) ، به طوریکه هرگاه پیامبرصلی الله علیه وسلم ذکر می شود، قتال و جنگ نیز همراه ایشان ذکر می شود و اگر فهم این مسئله برایت مشکل باشد پس در این باره تأمل کن که: چرا سوره محمد، سوره قتال نامگذاری شده است؟!(به عنوان مثال به تفسیر قرطبی مراجعه کنید) و در توصیف رسول الله صلی الله علیه وسلم در کتب پیشین آمده است که :”در دستش چوبدستی تنبیه هست” یعنی شمشیر.
بعثت بالسیف و القرآن معتزماً تمضی بسیفک ما أمضاه قرآن
حتی أنجلا الظلم و الاظلام وارتفعت فی الأرض للدین أعلام و أرکان
ثابت قدم و مصمّم با شمشیر و قرآن مبعوث شده ای، با شمشیرت آنچه را که قرآن تأیید کرده انجام می دهی. تا اینکه ظلم و تاریکی از بین رفت و شاخصه ها و ارکان دین در زمین بلند شد
وقتی دوازده مرد از انصار با پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیعة العقبة اولی بیعت کردند، این بیعت به “بیعة النساء” نامگذاری شد چون در این بیعت از جنگ و قتال ذکری به میان نیامد!امام ابن هشام درباره آنها می گوید:او را در عقبه ملاقات کردند؛این بیعت عقبه نخست می باشد، با رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس بیعة النساء(بیعت زنان)بیعت نمودند و این قبل از آن بود که جنگ بر آنان فرض شود.(
علماء و ورثه انبیاء علل تفضیل مردان بر زنان را ذکر کره اند، به عنوان نمونه امام زمخشری می گوید:درباره فضیلت مردان چندین امر را ذکر کرده اند من جمله:عقل، احتیاط و دوراندیشی، قدرت، و اینکه پیامبران از آنان بوده اند و امامت کبری و صغری در آنان است و جهاد، اذان، خطبه، گواهی در حدود و قصاص، و سهم بیشتر در میراث، ولایت در نکاح، و نسب به آنان منتسب می شود و دیگر اسباب.
و چه خوب سروده اند که:
و لو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء علی ارجال
اگر زنان آنطور بودند که ذکر کردیم، مردان بر زنان برتری داده می شدند
عمربن ابی ربیعه در دیوانش می گوید
کتب القتال و القتال علینا وعلی الغانیات جرّالذیول
قتال واجب شد و قتال کار ماست، و کار دختران این است که دامنشان را به دنبالشان بکشند
امام ابن جوزی رحمه می گوید:«ای مردم آسیاب جنگ به دوران افتاده و منادی جهاد ندا سر داده و درهای آسمان باز شده است، اگر شما سواران جنگ نیستید پس راه را برای زنان باز کنید تا چرخ این آسیاب را بچرخانند ، شما بروید و بخوردان و سرمه دان را بردارید ای زنان عمامه دار و ریشدار».
بله سوگند به الله زنانی با عمامه و و ریش! وقتی جنگ شروع می شود پا به فرار می گذارند و آفتاب روشن را در وسط روز منکر می شوند! اینان جانشینان زنان خانه نشین مخالف علمای سلف اوائل هستند که جهاد فرض عین را تحریم کرده و خروج مردان را ممنوع نموده اند، در حالی که علمای سلف در هنگامه جنگ فتوا به خروج زنان حجله نشین می دادند.
پس خطاب به تمام اهل حق می گوئیم: خدا را، خدا را! چشمتان را پایین بگیرید چرا که چشم فرو هشتن از زنان واجب است، به این واجب شرعی در قبال این نوع از زنان آن پایبند باشیدتا تحقیر شوند و خوار گردند!!!

 

دیدگاهتان را بنویسید