« فاحشه هاي سياسي » و جوجه روشنفكران به اصطلاح آزاديخواه پلاستيکى و مرتد كوردستان

« فاحشه هاي سياسي » و جوجه روشنفكران به اصطلاح آزاديخواه پلاستيکى و مرتد كوردستان

به قلم : احسان هورامی و کارزان شکاک
پس از آنكه awraman .com و bonyanejihad .com فيلتر شدند ، شوراي مديريت رسانه اي مجاهدين اقدام به راه اندازي bonyanejihad3 -12 .com (یعنی ۱۲ شماره پیاپی) نمود كه اين هم از طرف گروههاي سايبري مرتدين هك گرديده و در نهایت توسط حکومت سکولار فرانسه به کلی مسدود گردید . . به بهانه ي هك و مسدود شدن پايگاه اطلاع رساني و فرهنگي شوراي مجاهدين شريعت گراي غرب ايران از طرف سكولاريستهاي مرتد و کفار سکولار جهانی ، كه تحت عنوان «بنيان جهاد عليه سكولاريسم در کردستان و هورامان » مشغول فعاليت بود ، نكاتي را در مورد ماهيت اين جوجه ديكتاتوران مرتد بومي به عرض روشنفكران حق طلب مي رسانیم .
صنف روشنفکرنمايان مسلح و غير مسلح سكولارو به اصطلاح هنرمند و اهل ادب و سياست كوردستاني سه چهار دهه اخير، پديده جالبى است که مطالعه روحيات و خلقيات و مشغله هايش براى کسى که وقت و حوصله اش را داشته باشد خالى از لطف نيست. نزد اينها خود بزرگ بينى و خود محور پندارى که شايد يک عارضه حرفه اى اين صنف در همه جاست، به يک آفت ژنتيکى تمام عيار بدل شده است. کمتر کسى چون صنف روشنفکرنمايان سكولارو به اصطلاح هنرمند و اديب دوره اخير در ارزيابى اندازه و ارج و قرب و جايگاه اجتماعى خويش اينچنين به بيراهه رفته است. پسقراولان جامعه و جامانده هاى تاريخ معاصر، مدام خود را ناجيان و راهنمايان آن انگاشته اند. بيمايگى و لکنت انديشه با هنر و ادبيات عوضى گرفته شده. کمتر قشرى اينچنين واپسگرا و دست و پا چلفتى چنين رسالتى براى ارشاد و هدايت براى خود قائل بوده است. کمتر جماعتى اينچنين فراموش شده و در حاشيه رها شده، چنين خود را مرکز عالم پنداشته اند. کمتر فرقه اى اينچنين اسير افكار پوچ سكولاريستي گذشته، چنين سهمى از آينده ي مسلمين شريعت گرا را حق خود دانسته است.
اين صنف، اين فرقه، يک پديده ي سكولاريستي و ارتدادي ، واگير ،كفر زده، تمدن ستيز، گذشته ي خيالي پرست، بي بند وبار ، ضد قانون شريعت و حيز مسلک و فاحشه مآب است. سنتى است که فقط به اعتبار اختناق سكولاريستي و سوسياليستي و بسته بودن چشم و دست و دهان مردم و اهانت به شعور در كوردستان تا امروز دوام آورده است. ميگويم فرقه و صنف، چون اگرچه قطعا همه را نبايد به يک چوب راند و لابد ميتوان معدودى از شاعران و نويسندگان را خارج اين دايره بشمار آورد، اما افق و نگرش چندش آور اين فرقه ي ارتدادي و سكولاريستي است که با بهره گيري از رسانه هاي مختلف ماهواره اي و انجمنهاي مختلف فرهنگي به باصطلاح محيط ادبى كوردستان حاکم است.
حمله ي سايبري چته هاي مرتد سكولاريست به پايگاه اصلاع رساني شوراي مجاهدين شريعت گراي ما ( تحت عنوان بنيادن جهاد عليه سكولاريسم در کوردستان و هورامان ) ، يکبار ديگر ما را به سياحت اين دنياى کج و کوله ي ديكتاتوري سكولاريستي و خودفريبى و عقب ماندگى مرتدين سكولاريست مي برد.
دعواى زرگري سكولاريستهاي مرتد و حكومتهاي حاكم بر كوردها بر سر تقسيم قدرت و سهيم شدن در چپاول كردن كوردها به شکلى نمونه وار جوهر کشمکش کل اين قشر را نيز با ارتجاع سياسى در كشورهاي حاكم بر كوردها را در خود فشرده کرده و معنى مي کند. دعوا، آنطور که خودشان مي گويند، سر سهيم شدن در چپاول كوردها ستمديده و مظلوم است و سكولاريستها در اين چپاول و سركوب كوردها همچون لاشخورها خواهان سهمي هستند . اينها به صراحت اعلام مي كنند كه اگر سهم ما را ندهيد راه را براي اسلامگراهاي شريعت گرا باز مي كنيم و اگر آنها جاي ما را بگيرند تمام دنيا نمي تواند آنها را با چيزي كه ما به آن قانع هستيم راضي نموده و يا از بين ببرند .
اينها چنين وانمود مي كنند كه : نه اينطور نميشود، رژيمهاي فاسدي چون تركيه و عراق و سوريه و لبنان منفعت خود را نمي شناسند، دارند « منافع مشترك» را فداى خود محورى مي کنند !. درد اردوغان و بشار اسد وغيره از “چگونگي سركوب كوردهاي ستمديده و مسلمان ” را سكولاريستهاي مرتدي چون چته هاي پ.ك.ك و غيره است که خوب درک مي کنند. اينها با دروغپراكني و انحراف افكار عمومي كوردهاي مسلمان از يكطرف و جاسوسي كردن و جاشي گري براي حكومتهاي ظالم حاكم بر كوردها حول « منافع مشتركشان و تقسيم عادلانه ي اموال دزدي » راه صحيح سركوب ملتشان را به خارجي ها نشان داده و خيرخواهانه نصيحت مي کنند: اگر گرايش به قانون شريعت اسلام و برنامه هاى عدالتخواهانه ي قانون شريعت و مخالفت با قوانين غير آن ميدان پيدا کرده ، از آن روست که فقط دهان ايشان و امثال ايشان باز است اما به صورت عملي در محدويت قرار گرفته اند . واقعا که هشدار مرتدين بومي كوردستانات چقدر بايد “مقامات رژيمهاي ظالم” را که فقط تخريب دهها هزار روستاي كوردنشين و قتل صدها هزار كورد مسلمان در پرونده جمعى و فردى شان هست، خجل کرده و بخود آورده باشد!
اين چته هاي مرتد به اين قناعت رسيده اند كه فقط با اسلحه و پشتیبانی کفار سکولار جهانی مي توانند خود را بر مردم مسلمان كورد تحميل كنند، و برايشان فرق نمي كند كه اين اسلحه مال اربابانشان باشد و يا خودشان مستقيم آنرا بكارگيرند؛ فقط باید زوري در كار باشد و گرنه در يك محيط آزاد كسي مرتدين ضد قانون شريعت الله را پشيزي به حساب نمي آورد.
اگر کسى سر بر نمي گرداند تا به اين چته هاي مرتد ويلان و فاحشه پرور نگاه کند شايد از آنروست که شکل و شمايل آشنا و کسالت آورى دارند. ملت مسلمان كورد همچون ساير مليتهاي مسلمان ديگر اينها را ميشناسند و نمي خواهندشان. سالهاست اين تيپ فاسد الاخلاق اجتماعى و مزدور منش و خائن به ملت در ميان كوردها توليد مي شود. جوجه روشنفكران سكولار سوسياليست پلاستيکى.
خوشبختانه اين چته هاي مرتد خود ميدانند تمام وجودشان کپى و تکرارى است. ملت ما سكولارليبرالها و سكولارسوسياليستهاي زيادي را ديده اند از هيتلر وآمريكا و ناتو و موسوليني و استالين وخمرهاي سرخ گرفته تا آتاتورك وصدام حسين و حافظ اسد و بشار اسد و قذافي و…. .
به اين چته هاي مرتد بايد گوشزد نمودكه کل ماجرا را وارونه فهميده ايد. تنها سهيم نكردن شما در چپاولهاي حكومتهاي فاسد علت اساسي هجوم مردم مسلمان كوردستان به جماعتهاي شريعت گرا نيست، برعکس، با توجه به تجربه ي كوردستان عراق و كشورهايي چون سوريه و ليبي و يمن و غيره اعمال فاسد شماها وديكتاتوري سكولاريستي امثال شما در برابر قانون شريعت الله ، قرنطينه فرهنگى مردم و بيداري مردمان ستمديده علت اصلي گرايش مردمان مسلمان به جماعتهاي شريعت گرا و خيانت منشي و مزدوري علت بقاء شما و حياط خلوت محقر سياسي و هنري تان در مملکتهاي ظالم و حاكم بر كوردهاي مسلمان است. مطمئن باشيد روزى که مردم آزادانه به آنچه در جهان مي گذرد دسترسى داشته باشند و در بيان سليقه ها و دنبال کردن علائقشان آزاد باشند، دنياى ادبى و هنرى و سياسي عقب مانده شما، با همه ترس و نفرتش از هر آنچه اسلامى و شرعي است، يک شبه منقرض مي شود.
مردم مسلمان ما همچون سوريه و يمن و چچن و تمام سرزمينهاي مسلمان نشين حرفشان را در برابر سكولاريستهاي مرتد و اربابانشان زده اند. ترجيح شان را گفته اند. در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان داراي ماهواره نيستند به ماهواره هاي ژتوني فراوانتان نگاه کنيد ، به آنهمه سايتهاي اينترنتي و دفترهاي تبليغاتي و احزاب رنگارنگتان در تركيه و عراق و سوريه و سراسر اروپا و روسيه و غيره نگاه كنيد .
بيشتر از ۴۵ ميليون مردم مسلمان كورد ، تشنه ي عدالت ، رفاه ، امنيت ، آگاهي ، خواندن و دانستن، محروم از قانون شريعت الله ، محروم از عمل به ابتدائي ترين حقوق انساني قرار داده شده در شريعت ، محروم از رسانه هاي ماهواره اي آزاد و راستگو ، با هزار سوال، و صد هزار نياز معنوى و فرهنگى، با شلاق ديكتاتوري سكولاريستي و مرتدين منطقه اي و بومي ، به عنوان بيننده و مستمع اسير به محضر شما آورده شده اند، آدمهايى چنان مشتاق ديدن و شنيدن و تماشاى دنيا و مردمانش، که خود را به خطر مى اندازند تا “سايتهاي اينترنتي مجاهدين شريعت گرا “ئي چون « بنيان جهاد عليه سكولاريسم در کوردستان و هورامان » را مشاهده نموده و واقعيتها را از اين كانال مطمئن به دست آورند . هر کس آشكارا و به صورت عملي و در دفاع از قانون شريعت الله صادقانه چيزي داشته ، ابتدا با همكاري شماها ترور شخصيتي شده و سپس گرفته اند و کشته اند و بسته اند و بيرون کرده اند، و حال به موقعيتتان در ميان كوردهاي مسلمان نگاه کنيد. واقعا خنده آور نيست که صنف مرتد و ضد قانون شريعت شما بخواهد، آنهم با ژست “دفاع از خواسته هاي ملت مسلمان كوردستان”، به ملت ما فخر بفروشد؟

« فاحشه هاي سياسي » البته لغت گويايى است. « فاحشه هاي سياسي » وصف حال هنرمندان و فرهنگسازان و احزاب مرتدي است که در شرايطى که آگاهي جامعه آنها را بيرون ريخته ، دست بردار نبوده و با بهره گيري از دشمنان ملت و با زور اسلحه و خيانت، خود را بر ملت مسلمان ما تحميل مي كنند .
کرور کرور دروغ و توهم و گمان در مورد تاريخ باستان منطقه ، تاريخ شيطان پرستان يزيدي و علي اللهي و علوي و رمان و حسرتنامه از تاريخ باستاني كه هيچ سندي در موردش ندارند و يا از مردمان بي سواد و نا آگاه چهل پنجاه سال گذشته تحويل جامعه ميدهند ، اما كوردهاي باسواد مسلمان و آگاه امروزى را نمي شناسند، چه رسد که بخواهند تصويرش کنند و چيزى راجع به زندگى و خواسته هايش بگويند.
« فاحشه هاي سياسي »، توصيف سنت فرهنگى و سياسي اى است که در يک گوشه پرت، بدور از چشم منتقد جهان معاصر كوردهاي مسلمان ، از عقب ماندگى اخلاقى، سكولار زدگى، ارباب سالارى و خود پرستى نژادي و توهم ملى و فقر تکنيکى و عقيدتي خود يک فضيلت و هويت اجتماعى و سياسي ساخته و جهت تحميل اين هويت فاسد از هيچ خيانتي به ملت خود و از هيچ مزدوري و نوكري براي دشمنان ملت كورد كوتاهي نمي كند .
« فاحشه هاي سياسي »، وصف حال سنت سكولاريستهاي مرتدي است که زير چتر رژيمهاى واپسگرا و ارتجاعى که حتى نگاه مردم به بيرون اين محيط پرت افتاده را ممنوع و سرکوب مى کنند، به زور اسلحه و تبليغات رسانه هاي ژتوني از جمعيت ۴۵ ميليوني كوردهاي مسلمان براى خود يک بازار محقر چندهزارنفره ترتيب داده و با پاشيدن سم قانون شريعت گريزى و قومپرستى وهمي و گذشته پرستى بدون سند و حمايت از گروههاي شيطان پرستي چون يزيدي ها و علي اللهي ها و علويان و دفاع از يكي از شاخه هاي سكولاريسم از آن دفاع مي کنند.
مطمئن باشيد که همان آزادى که با سقوط رژيم هاي فاسد حاكم بر كوردها و حكومتهاي پوشالي و دست نشانده ي كوردهاي سكولاريست مرتد شکوفا مي شود و بساط حماقت سكولاريستي را بکلى بر مى چيند، اين “مرتدين ” را هم از دور خارج خواهد کرد. اين سنت ادبى و فرهنگى مرتدين و فاحشه گري سياسي همزاد ارتجاع سياسى سكولاريستهاي منطقه اي و جهاني در سرزمين ماست و از همان تغذيه مي کند، همفکر آن است و به همان هم خدمت مي کند، با همان هم محو خواهد شد.
مردم مسلمان كورد همچون ساير ملل مسلمان شايسته حكومت ، قانون و فرهنگ ديگرى غير از سيستم پليد سكولاريسم و شاخه هاي مختلف و رنگارنگش هستند. اين ملت هم اكنون به چيزي غير از قانون شريعت الله و دارالاسلام (بر طبق هر مذهب اسلامی که اداره شود ) راضي نمي شوند و در برابر دروغپردازيها و توهمات رسانه اي سكولاريستهاي جهاني و مرتدين محلي و جنگ افروزيهاي آنان آمادگيهاي لازم را كسب نموده و جهت پيروزي نهائي به پيش مي رود .

 

دیدگاهتان را بنویسید