فرار دسته جمعی نیروهای مزدور حزب کارگران اوجالان pkk از جنگهای رقه

فرار دسته جمعی نیروهای مزدور حزب کارگران اوجالان pkk از جنگهای رقه

به قلم : منصور/ ارومیه
یکی از فرماندهان نیروهای مزدور حزب کارگران اوجالان pkk که در رسانه ها به «هوال (رفیق) جبار» شناخته شده است با انکه نیروهای ۶۸ کشور جهان آنها را از هوا و زمین حمایت می کنند از دشوار بودن جنگ رقه خبر داد و گفت ممکن است این جنگ ماهها طول بکشد .
با آنکه نیروهای مزدور حزب کارگران اوجالان pkk سربازگیری اجباری را در مناطق تحت حاکمیت خود اعمال نموده و از هر خانواده یک زن یا مرد را به صورت اجباری روانه ی جنگها نموده اند اما به گفته ی منابع خبری این حزب امروزه شاهد فرار دسته جمعی این نیروها به مناطق تحت نفوذ نیروهای مخالف و گاه خاک ترکیه هستند .
سربازان فراری بر این باورند که این جنگ ارتباطی به کوردها ندارد و جنگ مزدوری و خیانت به ملت است و علاوه بر آن فرماندهان آنها صدها کیلومتر آنطرف تر و در امنیت کامل و از طریق بیسیم با آنها در ارتباط هستند و در جبهه ها حضور ندارند .
البته خود اوجالان و تمام رهبران حزب کارگران اوجالان هرگز در جبهه ها حضور نداشته و نخواهند داشت و زمانی که نیروهای فریب خورده در کوهها می جنگیدند آنها یا در سوریه بودند یا در مخمور عراق و…

دیدگاهتان را بنویسید