نیروهای حزب کارگان اوجالان pkk در شرناخ خودا را تسلیم حکومت سکولار ترکیه کردند

نیروهای حزب کارگان اوجالان pkk در شرناخ خودا را تسلیم حکومت سکولار ترکیه کردند

به قلم : منصور/ ارومیه
در پی مزدوریهای آشکار حزب کارگران اوجالان برای دشمنان ملت کورد چون آمریکا و غیره عده ای از اعضای این حزب یا به کشورهای اروپائی متواری شده و یا خود را تسلیم حکومتهای منطقه نموده اند . در آخرین اقدام پس از فرار دسته جمعی نیروهای این حزب سکولار سوسیالیست از جبهه های جنگ رقه عده ای از پریکهای این حزب در منطقه ی شرناخ خود را تسلیم نیروهای ترکیه نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید