اگر سلفیون آل سعود در دربار فرعون و پس از مرگ وی حضور داشتند

اگر سلفیون آل سعود در دربار فرعون و پس از مرگ وی حضور داشتند

به قلم: شیخ الزهرانی
“به نظر من اگر بعضی از شیوخ آل سعود و آنهایی که به بعضی از سفلیات حکومت رسمی منتسب هستند، اگر اینها در عصر فرعون بودند و در نهایت کار او حضور داشتند حتما می گفتند که: الله رحمتش کند به عنوان شهید مرد و الله خاتمه پاکی را روزی او گرداند.
اگر به آنان گفته شود که چگونه چنین شد؟
می گویند: برای اینکه او غرق شده است و به تحقیق پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الغريق شهید»؛ «کسی که با غرق شدن بمیرد شهید است».
و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ «هرکس آخرین کلامش در دنیا لا إله إلا الله باشد وارد بهشت می شود»، پس فرعون در بهشت است.
و چنین چیزی را مسلمانی که اسلام را بشناسد نمی گوید و این دین غلات مرجئه جهمیه است که سخنان را تغییر می دهند و به آیات و احادیث در غیر موضع خودشان استدلال می کنند…”
………………..
بله، سلفیت آل سعود چنین آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بازی گرفته اند و در راستای اهداف و برنامه های طاغوتها و کفار جهانی به رهبری آمریکا، قران وحدیث را جهت فاسد نمودن عقاید مسلمین و انحراف افکار عمومی و بسیج آنها به کار می گیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید