گروههای مسلح سوریه به دنبال قانون شریعت الله هستند یا تحکیم قانون سکولاریسم؟

گروههای مسلح سوریه به دنبال قانون شریعت الله هستند یا تحکیم قانون سکولاریسم؟

به قلم: اسعد کردستانی

زمانی بود که تحت تأثیر شبکه های کلمه و نور و وصال و… خیال می کردم که گروههای مسلح سوریه چون ارتش آزاد، جیش الاسلام، گروه نورالدین زنکی ، احرار شام و غیره به دلیل برپائی حکومت اسلامی و تحکیم قانون شریعت الله قیام کرده اند و اینهمه ویرانی و نابودی را به وجود آورده اند . اما هم اکنون متوجه می شوم که اینها خواهان تحکیم قانون سکولاریستی به سبک آمریکائی و سرمایه داری آن هستند آنهم تحت شعار قانون مدنی جامعه ی عربی و دموکراسی .!!

برایم جالب بود زمانی که از آنها پرسیده می شود که در سرزمینهای تحت حاکمیت خود که توانائی دارید چرا قانون شریعت الله را اجراء نمی کنید؟ در پاسخ می گویند: ما توانائی و تمکین نداریم! و هنوز واجد شرایط تمکین و تحکیم نشدیم .

اگر این گروههای وابسته به ترکیه ی سکولار و حکومت دست نشانده ی آل سعود و قطر و … راست می گویند که توانائی و تمکین قوانین شریعت الله را ندارند پس چرا واجد شرایط تمکین قوانین وضعی سکولاریستی  آستانه و مؤتمر ریاض و قانون سکولاریستی عربی موحد هستند؟!!  این نشان می دهد که راستگو نیستند.  چون اگر قرار باشد تمکین برای اجرای قوانین وجود نداشته باشد نباید بین قوانین الله با قوانین کفار فرقی وجود داشته باشد و نباید هر دو اجراء شوند ؛ اما می بینیم که این تمکین تنها شامل قوانین الله نمی شود و شامل تمام قوانین کفری دیگر می گردد .

پس شبهه شان از اساس باطل است. برای اینکه آنها مادام قدرت و تمکین تحکیم قوانین غیر شرعی را دارند، پس قدرت تحکیم شرع را هم داشتند ولی نکرده اند. و اگر به بهانه عدم تمکین ، تحکیم شریعت را متوقف می کردند، باز مجال داشت، ولی اینها با متوقف کردن تحکیم شریعت، قوانین وضعی سکولاریستی کفری دیگر را تحکیم کردند.

همه ی ما می دانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه تمکین داشت بلافاصله حکم الله را اجرا می کرد. الان هر یک از این گروهها ده ها برابر مدینه آن زمان، زمین در دست دارند اما حکم الله را در آن اجرا نمی کنند. کسی که می گوید پس از تسلط بر اینهمه سرزمین مسلمان نشین تمکین ندارد خودش را هم فریب می دهد دیگر چه برسد به بقیه.

عده ای از این گروههای مسلح در سوریه  نه تنها به قانون شریعت عمل نمی کنند، بلکه بسیاری از آنها اصلا اعتقادی به تحکیم شریعت الله ندارند، بلکه برای دین سکولاریسم و دموکراسی می جنگند. مثل ارتش آزاد .

دیدگاهتان را بنویسید