اختلافات بین القاعده و جولانی یا اختلافات ابوقتاده و مقدسی یا فسادی داخلی و طرحی خارجی جهت نابودی ؟

اختلافات بین القاعده و جولانی یا اختلافات ابوقتاده و مقدسی یا فسادی داخلی و طرحی خارجی جهت نابودی ؟

به قلم: ابوخالد کردستانی

گروه جولانی متشکل از دسته های مختلفی است که هر کدام  مرید یکی از شیوخ و مفتی های ساکن در دارالکفر و حتی دارالحرب می باشند . گروهی مرید ابوقتاده فلسطینی ساکن در حیات خلوت اسرائیل یعنی اردن هستند و دسته ای هم مرید طارق عبدالحلیم ساکن در کانادا و عده ای هم مرید هانی السباعی ساکن در انگلیس و در نهایت گروهی نیز مرید ابومحمد مقدسی سا کن در همان حیات خلوت اسرائیل یعنی اردن شده اند .

البته در میان کسانی چون محیسنی و سایر شرعی ها موجود یا فراری هم طرفدارانی داشتند اما سهم بیشتر با همان مفتی های ساکن در دارالکفر چون ابوقتاده و ابومحمد مقدسی است که در میان زن و فرزندان خود در امنیت کامل به سر برده و با دین، خون، ناموس، مال و وطن مریدانشان و سایر مسلمین در خاک سوریه متناسب با منافع و مصالح کفار بازی می کنند.  چون اگر مخالفتی در این زمینه با منافع این طاغوتها داشته باشندو در مسیر اهداف آنها حرکت نکنند، بدون شک اینها را دوباره روانه ی زندانها می کنند .

در مراحلی مصلحت کشورهای ذی نفع در سوریه در این بود که گروه جولانی متحد بماند و حتی با سایر گروهها بر علیه دوله متحد شود، در مراحلی جنگ میان گروه جولانی با این گروهها منافع این کشورها را تأمین می کرد و هم اکنون چند دستگی میان گروه جولانی توسط این مفتی ها خدمت بیشتری به منافع این کشورها می کند .

تمام مفتی های ساکن در دارالکفر به نسبت خود تلاشهائی را صورت دادند اما بیشترین نقش را ابوقتاده و ابومحمد مقدسی  بر عهده گرفتند . در این چند روز گذشته شایعاتی بالا گرفته بود مبنی بر اینکه گروه جولانی و گروه منشق شده از وی تحت عنوان القاعده ی سوریه قصد دارند دوباره با هم متحد شوند و حتی تبلیغ می کردند که این دو شخص هم در این مبادره ی صلح شرکت دارند ، اما این نمی تواند صورت پذیرد، آنهم به سه دلیل عمده :

  • اربابان این مفتی ها به مصلحتشونه که این تفرق باقی بماند و به تدریج تبدیل به جنگ مسلحانه میان آنها شود . تا زمینه برای حمله ی نهائی به این گروه خائن هم فراهمتر شود . در نتیجه این مفتی ها در چنین مبادره ی صلحی شرکت نخواهند کرد
  • اصل اختلاف گروه جولانی با گروهی که خود را القاعده ی سوریه نامیده بر می گردد به : شکستن بیعت با القاعده ی مادر، قضیه حسام اطرش،  قضیه اتحاد با گروه  نورالدین زنکی،  مساله اشغال ادلب توسط ارتش سکولار ترکیه (نماینده ی ناتو) با همکاری جولانی، عدم ولاء و براء، و عدم تطبیق کامل شریعت . و هیچ یک از این موارد نیز حل نشده اند و اختلاف و تفرق همچنان به قوت خود باقی است.
  • گروه جولانی با آنکه خود را پیرو اهل سنت و قانون شریعت می داند اما دروغ می گوید و تابع سیاست ماکیاولیسم است و خیانت کردن برای او هم استرتژی شده هم تاکتیک . به همین دلیل معیار مشخصی ندارد که دیگر گروهها را با خود متحد کند .

زمانی که شرعی جماعت جولانی ؛ ابوشعیب طلحه المصری گفته که :” نباید در مبادره ی (والصلح خیر) بندی تحت عنوان (فصائلی که تحکیم شریعت می خواهند)  باشد چرا که موجب می شود بعضی فصائل را مخالف تحکیم شریعت دانست و برخی دیگر را موافق!”؛ این یعنی کنار نهادن آشکار شریعت الله و زمانی که ابوطلحه اردنی یکی از فرماندهان جماعت جولانی که با دخالت نظامی ترکیه در ادلب مخالف می کند، چند ساعت پیش و به صورت مشکوکی در معردبسة شرق ادلب تحت کنترل جولانی در اثر انفجار بمبی در ماشینش کشته می شود و یکی دیگر از فرماندهان مخالف جولانی با گلوله ی افراد ناشناس  در غرب  خان شيخون در حومه إدلب به قتل می سد و… ، یعنی حذف مخالف خودی به کثیف ترین شیوه ی ممکن .

در این صورت آیا امیدی به این گروههای مزدور و خائن شبهه مافیائی برای اهل سنت وجود دارد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که طرفداران  اهل سنت آنها کمی بیاندیشند و بیدار شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید