وعاظ السلاطین میان اهل سنت وارث پیامبرانند یا نفرین شدگان پیرو بلعم باعورا؟

وعاظ السلاطین میان اهل سنت وارث پیامبرانند یا نفرین شدگان پیرو بلعم باعورا؟

ارائه دهنده: مصعب الکوردی

ما شکی نداریم که علمای راستین دعوتگران به سوی قانون شریعت الله و در نتیجه وارثان پیامبرانند .

اما….

💭بعضی از اهل علم هستند که الله متعال در موردشان فرموده ! سگی است که پارس میکند …

💭و در مورد بعضی فرموده ؛ درازگوشی است که کتابها را حمل میکند ….

و هرکسی که فنون علمی را جمع کند و متنها را حفظ کند عالمی نیست که مستحق احترام باشد …

▪️عالمی که در بغل طاغوتهای سکولار و نوکران آمریکا آزادانه زندگی می کند و با مالهایشان غسل می کند ، بر رویش تف کرده می شود.

▪️عالمی که می خواهد حکامی دست نشانده ی کفار سکولار جهانی را بر مسلمین تحمیل کنند که امانت را ضایع کردند و با امت خیانت کردند و لشکرهای سکولاریستهای اشغالگر جهانی و منطقه ای را به سرزمینهای مسلمان وارد کردند ، او دزد و پست می باشد و عالم نیست ..

▪️عالمی که با حمد کسانی که با ملت کفر و سکولاریستهای کافر جهانی به رهبری آمریکا همپیمان شدند تسبیح می گوید ، و روی کشورهایشان را برای پایگاههای نظامی باز کردند تا اینکه مسلمانان را بمباران کنند و سرزمینشان را اشغال کنند ، منهجهای سکولاریستی و لائیک را نصرت دهند و خود ساخته هایشان را بر جای بگذارند تا اینکه بر مسلمانان چیره باشند ، این مجرم است و عالم نیست..

▪️علمایی که از حق ساکتند و با کلامی زیبا از عبادات و اخلاق نیکو ما را فریب می دهند ، در حالی که عقیده مسلمانان و کرامت و خونها و ناموسشان را نجسهایی از والیان امورشان پایمال می کنند و برای نزدیکی به ربشان (آمریکا) تقدیم می کنند

🔅آیا اینها علماء هستند ؟🔅

🔻آینها مستحقند که کودکان مسلمانان آنها را با سنگ بزنند ، نه اینکه کودکانمان را بر احترام و اکرامشان بزرگ کنیم .

اینها شاهدان دروغین هستند بر تجاوز بر یک امت کامل …

🔻اگر یکی از عوام مسلمین ببیند که آبروی یک زن مسلمان پایمال می شود ، سپس رویش را برگرداند و برود ، او شریک جرم محسوب می شود ،،،

🔻پس چه رسد به علماء ، امتی را می بینند که حاکمان و پادشاهان و امیرانشان کرامتش را پایمال می کنند ، بلکه این امت را برای نیروهای کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو تسلیم نمودند تا در تجاوزش شریک باشند…

سپس می آیند تا ما را قانع کنند اینها والیان اموری هستند که اطاعت آنها لازم است و ما بر سرپرستی آنها پایبند هستیم …

اینها شریکان جرم هستند (و کسانی که با آنها دوستی کند پس او هم از آنهاست)

🔹وارثان انبیاء، ارث پیامبر را برای بازیکنندگان تقدیم نمی کنند و آن را پایمال شده ظلمشان و نردبانی برای کفرشان قرار نمی دهند .

🔹وارثان انبیاء ، ارث پیامبرشان را به نحو احسن مراعات و نگهداری می کنند و با خونهایشان از آن حمایت می کنند تا اینکه آن را به بازماندگان تسلیم کنند ، تا زمانی که الله متعال زمین را و آنچه که بر آن است را وارث می شود.

دیدگاهتان را بنویسید