افغانستان در سایه سلطه ي انگلو ساکسون ها ي سكولاريست

افغانستان در سایه سلطه ي  انگلو ساکسون ها ي سكولاريست  

به قلم : احمد.س. فارسی

بيش از يك دهه  می شود که خیمه فرسوده اشغال در افغانستان پهن گردیده است و امریکا و متحدانش در این دهه از هیچ جنایتی دریغ نورزیدند.

امریکایی ها در این مدت کشتند و ویران کردند و به زندان افگندند  ، تا باشد خوف را بر قلب های مردم افغانستان چیره و مستولی بگردانند ،  تا دیگر علیه اشغال کسی سلاح نگیرد و بگذارد که اشغالگران به اهداف شوم شان نایل گردند ؛  اما این همه وحشت و قسوت جز رسوایی ارمغانی دیگر براي امریکا ومتحدانش نداشت.

امریکایی ها مدتها می شود که خود را حامی حقوق بشر میدانند بلکه مدعی اند که کشور امریکا بستره این حقوق است در حالیکه حقیقت، مغایر با این زعم و ادعای دروغین است  ؛ امریکا کشوریست که در اساس حقوق بشر در آن پامال گردیده است وهندوهای بومی ( سرخپوستان ) که ساکنان اصلی این کشور اند به جبر واکراه از این کشور یا رانده شدند ویا به شکل فجیعانه کشته شده ند.

انگو ساکسون ها در حقیقت اشغالگران اند که بر این کشور ریختند و نسل ها را در این سرزمین نابود ساختند.

تاریخ امریکا تاریخ جنایت و قسوت و پايمال كردن حقوق بشری است که امریکایی ها با وقاحت دفاع از آن را مدعی می گردند.

اگر به اندک تأمل به تاریخ امریکا نظری بیافگنیم می یابیم که این کشور چه قدر در جنایات بشری دست طولاني  داشته است به عنوان  مثال امریکای جنوبی نمونه اي از این جنایات است که امریکایی ها مرتکب آن در این مرز و بوم گردیدند.

دفاع و حمایت از نظام های مستبد در جهان اسلام مهمترین وظيفه ي امریکا در منطقه است گروه های جانی را در کشوری حاکم ساختن این است حقیقت دموکراسی که امریکایی ها ملت ها را به آن مژده می دهند.

در افغانستان ریختند نظامی را که از درون ملت به پا خواسته  بود علیه آن جنگ را اعلان داشتند وسپس افغانستان را به اشغال درآوردند یک مشت اجیر و جانی را در آن بر مسند قدرت تکیه دادند ؛ يك مشت اجیر و جانی که متشکل از گروهک های قاتل و راهزن و قاچاقبران بین المللی مواد مخدر اند این گروهک را زیر چتر دموکراسی در افغانستان حاکم ساختند تا بکشند و سرقت نمایند و کیسه ها را از زر پر نمایند.

از سوی دیگر این انگوساکسون ها افغانستان را به پایگاه نظامی پیمان اتلانتیک شمالی مبدل ساختند و جنگ منظمی را علیه ملت افغان به راه انداختند و زندان های تمام عیاری را احداث کردند.

یورش می برند روستا ها را محاصره می کنند می درند می کشند به زندان می افگنند از هیچ جنایت و جرمی امتناع نمی ورزند.

کودکان را به قتل رسانیدن و هدف گرفتن، این است ماهیت حقیقی واصلی چهره های کریه امریکا و متحدان مجرمش.

وسپس با  وقاحت و بي چشم و روئي  اعلان میدارند که این کودکان را طالبان به قتل رسانیده اند؟! عجیب است مگر نه ازاشغالگران که کشوری را به بهانه‌ اي  واهي  نابود می سازند. این منطق اشغالگران در مسیر تاریخ بشری است که باید دروغ بگویند چون آغاز اشغال از دروغ است.

استفاده از مواد اتمی و شيميائي  در سلاح های استفاده شده، این جنایت دیگری از سفاکان و خون آشامان تاریخی است که کاذبانه سنگ دفاع از حقوق انسان را برسینه می کوبند.

امروز کسانی که مبتلا به بیماری سرطان شده اند خیلی زیاد اند بلکه کودکان نیز از این بیماری کشنده در امان نمانده اند. این ارمغان اشغال در افغانستان است.

جنایات خیلی بزرگ.

آیا کیش و دین و نظریه اي که متقاضی این همه جنایت باشد آیا سزاوار نیست که این را ترک گفت و به زباله دان تاریخ فرستاد تا عبرتی برای آیندگان باشد؟

ای مدعیان سكولاريسم ، دموكراسي ، عدالت وانصاف را بنگرید که اگر این جنایت در گوشه اي از غرب رخ دهد این جنایت ، چه نوع واکنشی را در پي خواهد داشت ؟ همان واکنش بلکه نیم آن را بلکه بخش کوچک آن را علیه این جنایات امریکایی ها ومتحدانش اظهار نمایید.

یا اینکه ما مستحق ترحم وشفقت انسانی نیستیم چون مسلمانیم. باید کشته شویم و کشور های ما به لابرتواری از سلاحها مبدل گردد که در این جا به تجربه گرفته شود!

اما بدانید که این همه جنایت ها ما را از جنگ علیه تان باز نمیدارد و ما را به تسلیمی به شما و غلامان تان وا نميیدارد.

ما میدانیم که آزادی از یوغ اشغالگران بهای هنگفتی را می خواهد که اکنونی آن را می پردازیم و به زودی از یوغ وچنگال جنایت نواده های جورج واشنگتن و این (کاو بای) های وحشی و درنده و متحدان اروپایی و اجیران آسیایی آن رهایی می یابیم و در زیر چتر اسلام عزیز یکبار دیگر نفس آرام می کشیم ، ما صبح آزادی را خیلی نزدیک می بینیم و به زودی بر ما طلوع خواهد کرد اما جنایات اشغالگران سكولاريست درتاریخ بشری ثبت میگردد تا عبرتی گردد به طاغیان سرکش در آینده.

دیدگاهتان را بنویسید