اصول امنیتی و ضد جاسوسی در برابر دیکتاتوری مهاجم سکولاریستی و توله های محلی اش (۴)

اصول امنیتی و ضد جاسوسی در برابر دیکتاتوری مهاجم سکولاریستی و توله های محلی اش (۴)

ارائه: ع. پروانی

 

امنيت كامپيوتر و انترنت

اولاً:  امنيت كامپيوتر:

كامپيوتر ها از طريق ارسال ويروس تحت تعقيب قرار مى گيرند. ويروس ها برنامه هاى خبيثى اند كه يا كامپيوتر را  از فعاليت سريع مى مانند و براى تو مشكل آفرين اند. و يا اينكه تمام معلومات هاى داخل كامپيوتر را به شركت هاى كه آنرا فرستاده اند انتقال  ميدهند كه اين ويروس ها براى مجاهدين نهايت خطرناك است.

اغلب اوقات وقتى صفحه يى را كه حاوى معلومات هاى دلچسپ علمى ويا كتابها وغيره مى باشد از طريق انترنيت در كامپيوتر خويش كاپى (داون لود) كنيد، ظاهراً معلومات خوبى براى خود جمع آورى كرده ايد ولى در خفا ويروسى هم به كامپيوتر شما انتقال مى يابد كه از اين لحظه به بعد معلومات هاى كامپيوتر شما را به ادارات  مربوطه  انتقال  مى دهد.

بناءً بخاطر جلوگيرى از چنين خطرى نبايد از هر آدرس مجهول معلومات ها را داون لود كرد.

براى جلو گيرى از ويروس ها برنامه هاى ضد ويروس را در كامپيوتر خود نصب كنيد. نبايد اسم حقيقى خود را در برنامه هاى كامپيوتر خود ثبت كنيد، بلكه از نام هاى گمراه كننده استفاده كنيد.

انترنيت را بدون ضرورت فعال نكنيد و بلاضرورت فعال نگذاريد، كامپيوتر خود را براى ترميم نزد افراد مجهول الهويه نبريد، هارد دسك  خود را نفروشيد بلكه آنرا بشكنيد. و به چيزى به اسم ديليت يا پاك كردن معتقد نباشيد. زيرا هر  چيزيكه در هارد بوده و پاك شده  باشد با برنامه هاى   خاص برگردانده مى شود.

هيچ وقت ايميلى را كه صاحبش  را نمى شناختيد باز نكنيد. در كامپيوتر خود انتى ويروس، فاير ويلfire well   يا ديوار آتشى وthe cleaner   وغيره برنامه هاى حفاظت كننده را نصب كنيد. براى اينكه هركس كامپيوتر شما را باز نكند و از اسرار آن آگاه نشود بايد براى روشن  كردن مونيتور و هرچيزيكه مى شود به آن كد امنيتى داد، كد خاصى بگذاريد.

كم ازكم چيزهاى خطرناك را در يك فايل بگذاريد تا در وقت خطر به سادگى (ديليت) پاك گردد. وقتى ماوس را در ورد بگذاريم اولين كلمه نوشته ظاهر مى گردد، بناءً اولين كلمه بايد  بى ضرر باشد.  

امنيت ويب سايت ها:

در ويب سايت ها مراسلات و مكالمات انترنتي صورت مى گيرد. بسيارى اوقات كسانى را مى يابى كه مى خواهند به سرزمين مقدس جهاد برسند و كمك مى خواهند، گرچه كه افراد صادق آن بى شمار است ولى اجنت استخبارات در نتيجه تعارف با مجاهدين مى خواهد در نهايت آنان را دستگير كند.

آنانيكه ويب سايت دارند به مجرديكه ويب سايت شان را باز كنند به آسانى مى توانند آدرس انترنت تو را كشف كنند و همچنان  مى توانند به آسانى محل سكونتت  را مشخص سازند.

شخص تحت تعقيب از طريق  آدرس ايميل كه در ابتدا براى بدست آوردن ويب سايت ثبت نموده بود كشف شده مى تواند ، بهتر است كسى كه اخبار را نشر مى كند از انترنت كلپ هاى عمومى استفاده كند و بهتر است ظاهر خود را عادى نگهدارد، تا بر او شك  نكنند، و از منطقه سكونت خود بسيار دور برود.

در وقت باز كردن وجستجو در ويب سايتها از معلومات در مورد خود و يا ترتيب بعضى برنامه ها اجتناب كند. اگر در جايى معلومات دادن در مورد خودت ضرورى بود ، غلط بنويس.  اگر آدرس ايميلت را خواست ندهيد. در چند ويب سايت نبايد يك كد مشخص خود را داخل كنيد، درمورد محل سكونت خود از الفاظى اجتناب كن كه كسى با شنيدن آن از فحواى آن بداند در كجا هستى.  مثلاً بگويى در حلقه شيخ حسن جان نشسته بودم فتواى عجيبى شنيدم، فوراً مى دانند كه تو در پښاور هستى. در انترنت كلپ ها احتمال تعقيب از طريق دستگاه اصلى آنجا و از طريق افراد وجود دارد. بناءً به سرعت عمل كن محتاط و بيدار باش و زود كارت را انجام داده خود را فارغ  بساز. بكوش وقتى نامه مى فرستادى آنرا در جاى امنى بنويسى بعد آمده آن را بفرست.

نبايد از كامپيوتر خود ويب سايت هاى را باز كنى كه پاك بودن آن از ويروس يا فايل جاسوسى ويا فايل اضافى مشكوك باشد. هرگز برنامه  ICQ را باز نكنيد، وقتى ويروس داخل كمپيوترتان شد بايد قبل از فارمت به انترنت وصل نشويد.

و در اخير بايد گفت كه به شكل طولانى با انترنت وصل نباشيد بلكه زود زود قطع كنيد، و اگر مى خواهيد دوستان زيادى پېدا كنيد و با آن ها صحبت هاى طولانى داشته باشيد بايد عرض شود كه از طريق برنامه هاى جهادى هرگز دنبال اين كارها نباشيد.

دیدگاهتان را بنویسید