نسل سوخته و ذلیل میان مسلمین ننگی برای نوه ها و نواده هایشان

نسل سوخته و ذلیل میان مسلمین ننگی برای نوه ها و نواده هایشان

به قلم: ابوسلیمان هورامی

« عسی ربکم أن یهلک عدوکم و یستخلفنکم فی الأرض فینظر کیف تعملون »

بدون شک یکی از تأسف ها و پشیمانی های قطعی و بزرگ یک دسته از مسلمین منطقه و بخصوص کوردستانات در آینده بی توجهی یا کم توجهی به رخدادها و وقایعی است که در گذشته و حال توسط مرتدین سکولاریست به پشتیبانی کفار متحد محارب سکولارصورت گرفته است.

بی توجهی یا کم توجهی که در این مرحله ی گذرا آن ها را مورد طعن و نفرین نسل های مومن موحد آینده قرار خواهد داد. و لذا داشتن نیاکان و گذشتگانی چون اینان هیچ افتخاری که نخواهند کرد بلکه سعی در گم کردن و پاک نمودن چنین لکه های چرکینی بر تاریخ پرافتخار گذشته و حال خود خواهند کرد، لکه های پر از خفت و ذلیلی که این دنیا دوستان هراسان از مرگ بعد از مرگ شان بر جای گذاشته اند.

اینان با وجود آن که از کفار سکولار و اشغالگر جهانی  و مرتدین سکولار و هواداران سکولارزده اشان دوری گزیده بودند اما با سکوت خفت بار و یا عدم به کارگیری «دست ، زبان یا قلب» در تغییر و مبارزه با آن همه منکراتی که می دیدند و لمسش می کردند و عدم به کارگیری اسبابی که   در اختیارشان بود و می توانستند با به کارگیری آن ها (حداقل در حد مزدوران سکولار و دست نشانده ی کفار سکولار جهانی و هواداران سکولارزده اشان) با بذل جان و مال شان مسیر زندگی خود و قوم خودشان را به اراده ی پروردگار تغییر دهند، اما کوتاهی و نافرمانی نمودند… در حالی می دانستند «إن الله لا یُغییر ما بقوم حتی یغییر ما بأنفسهم» اینان نادمین و پشیمانانی اند که با توجه به وضع موجود و با در نظر گرفتن زمان و مکان زندگی آنان قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و آن وقت است که تأویلات غلط شان و خود فریبی های آلوده به مکر شیطان به دردشان نخواهد خورد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید