ابومحمد مقدسی و مریدان سابقی که اکنون مستحق تف هستن

ابومحمد مقدسی  و مریدان سابقی که اکنون مستحق تف هستن

به قلم: ابوخالد کوردستانی

سالها پیش همه ی دلسوزان اهل جهاد اعلام کردند که جولانی و دارودسته ی مافیائی که دور خودش جمع کرده خائنینی هستند که تنها به منافع خود می اندیشند و در راستای اهداف و منافع خود با خون و ناموس و مال و سرزمین مسلمین تجارت می کنند، اما علمای کتابخانه ای چون ابومحمد مقدسی و دیگران این را نپذیرفتند یا به نفع طاغوتهائی که به آنها امان داده اند نبود به همین دلیل زیر بار این واقعیت تلخ سرزمین شام نرفتند و با شور و شوق خاصی مردم را به پیروی از جولانی دعوت کردند .

حالا که روسیه و آمریکا اعلام کرده اند که نوبت به دارودسته ی جولانی رسیده نوک تیز قلمها و زبان این علمای کتابخانه ای هم به سمت و سوی گروه جولانی نشانه رفته است در حالی که اینها مریدان سابق آنها بودند .

کانال مقدسی نوشته است؛ اگر خبر این انشقاق از جماعت جولانی و مصادره سلاح و عتادشان از آنها صحت داشته باشد پس👈تف 💦کنید به چهره‌ی اونایی که ادعای توخالیِ جهاد امت می کنند ‼️

مگر مقدسی و امثال مقدسی نمی دانند که سالهاست این گروهها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  فی سبیل آمریکا و ناتو بر علیه ملت خود جهاد می کنند؟ چرا می دانند. اما چرا هر وقت کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی نوک حملاتشان را سمت گروهی می گیرند دقیقا همان وقت این حقایق را بیان می کنند ؟

در این برای کسانی که صاحب عقل و بصیرت هستند عبرت بزرگی نهفته است  تا به ماهیت مدافعین دروغین اهل سنت و مدعیان دروغین جهاد در راه اهل سنت پی ببرند .

دیدگاهتان را بنویسید