سناریوی لجبازی جماعت ملا فتاحی در سوریه و جهاد فی سبیل ترکیه و ناتو

سناریوی لجبازی  جماعت ملا فتاحی در سوریه  و جهاد فی سبیل ترکیه و ناتو

به قلم: ابوخالد کردستانی

همه ی ما می دانیم که حلب به دلیل معامله ی ناتو از کانال ترکیه سقوط کرد . حلب را گروههایی فروختند که وابسته به ناتو از کانال ترکیه بوده و هستند، اربابان اینها در برابر امتیازاتی هم خون اینا و هم حلب را معامله کردند . اربابها طبیعی است که بر سر نوکرانشان معمله کنند همچنانکه همین الان آمریکائیان مزدوران حزب کارگران اوجالان pkk را با ناتو از کانال ترکیه معامله کردند و هم اکنون حماه و ادلب هم توسط ناتو در حال معامله با روسیه هستند.

این همان چیزی بود که سالها پیش بزرگان جهاد به آن اشاره کرده بودند و اخیرا شیخ ابوحمزه المهاجر حفظه الله طی پیامی آن را به صراحت به مهاجرین شام گوشزد کرده بود . لجبازی جماعت کوچک ملا فتاحی که سرنوشت خود را به جولانی خائن گره زده اند نمی تواند بهتر از دیگرانی باشد که مورد معامله قرار گرفته اند.

تبلیغات و عوامفریبی در مورد نماز خواندن ارتش سکولار و طاغوت ترکیه که به عنوان بازوی نظامی ناتو وارد عمل شده است و تحت عنوان شاخه‌ی زیتون مشغول جنگیدن با سکولاریستها و مزدوران حزب کارگران اوجالان pkk می باشند باعث نمی شود که خیانتهای دارودسته ی جولانی در فروش سایر مناطق مهم را نادیده گرفت . اینها آشکارا در حال ضربه زدن به منافع اهل سنت و فروش اهل سنت و تأمین منافع ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه هستند. آیا وقت آن فرا نرسیده که جماعت ملا فتاحی به خود آیند و بدانند که لجبازی با صبر تفاوت ریشه ای دارد و  دست از لجبازی بر دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید