چند تفاوت كلي جهاد با سكولاريستهاي سوسياليست شوروي و سكولاريستهاي ليبرال آمريكائي در افغانستان

چند تفاوت كلي جهاد با سكولاريستهاي سوسياليست  شوروي  و سكولاريستهاي ليبرال آمريكائي در افغانستان

 ارائه و ترتيب : ابوبصير بيساراني

اگربرگردیم به تاریخ تهاجم اتحادجماهیرشوروی سوسياليستي  سابق به خاک افغانستان وتداوم تجدید استراتژیهای نظامی وسوق الجیشی ،وتبدیل وتغییر متعاقب  فرماندهان ارتش سرخ روس درجنگ افغانستان وعزل ونصب های مقامات رژیم دست نشانده وقت کابل ،ومقایسه نمائیم بین این دوابرقدرت سكولاريستي  وقشون کشی شان به سرزمین افغانستان ، آنوقت متوجه خواهیم شد که تطابق وتشابه زيادی بین شان وجود دارد با تفاوت های جزئی منفی که به طورخلاصه برخی مواردرابرمیشماریم :

  • اولین تفاوت اینکه حكومت سكولار سوسياليستي شوروی درافغانستان به میزان هنگفتی ابزارآلات و تجهيزات جنگی و وسايل وتكنولوژي نظامی وانواع واقسام سلاحهای پیشرفته زرادخانه روسیه و وسايل کارآمد جنگی رابه افغانستان سرازیر کرده  و در دسترس رژیم سكولاريست طرفدارخود قرارداده بود و تا دندان ارتش رژیم سكولار و مرتد کابل رامسلح نموده بود . اما آمریکا برخلاف ، بغیر از تعدادی ازموتررینجر هیچ کمک وتجهیزی انجام نداده بلکه سربازان رژیم مزدور ازهمان اسلحه باقی مانده ازاشغال شوروی کارگرفته که آن هم باندازه کافی دردسترسشان قرارندارد.
  • تفاوت دوم اینکه كمكهاي مالی ومواد خوراکی ازطرف شوروی مستقیما و به صورت انبوه و فراوان کمک میشد چنانچه که مردم شاهدند که چای به تن توزیع گردیده وروغن به ” بیلرپنجاه منه ذریعه بیل  ” تقسیم میشد که نتیجتا ارزانی وفراواني اجناس باوج خود رسیده بود اما امروز میبینیم که از ساير كشورها براي افغانستان کمکها جمع آوری گردیده دربانکهای خارج ذخیره شده و همه ي اين كمكها نيز  توسط خودخارجی ها حیف ومیل میشودو صرف عیاشی های خودشان میگردد و تحت نام همبستگی ملی اداره اي تشکیل گردیده که ظاهرا هدفش را کمک به مردم عنوان کردند اما در باطن هر جائیکه به این نام کمک کرده است دیگر آن وحدت واتفاق هزارساله مردم از ریشه واساس از بین برده شده است به شکلی این کمک ها را طراحی کردند که مردم به جان همديگر افتاده و  تخم عداوت ودشمنی رابین مردم بپاشند .
  • سومين تفاوتي كه مي توان به آن اشاره كرد مردمي شدن و بومي شدن و اتكاء بيشتر جهاد افغانستان ( از لحاظ نيروي مجاهدين و مادي ) به خود افغانهاست . توضيح اينكه در زمان جهاد عليه سكولاريستهاي سوسياليست شوروي  جهان به دو قطب متخاصم تبديل شده بود و جنگ سردي ميان شوروي و جناح سكولار ليبرال به رهبري آمريكا  در جريان بود به همين دليل آمريكا و متحدين آن چون سعودي و امارات و …. از لحاظ مالي و فراهم كردن امكانات رساندن كمكهاي مالي مردمي به مجاهدين در افغانستان و هجرت مجاهدين به ميدانهاي جهاد كمكهاي شاياني مي كردند . اما در وضع موجود از يكطرف  اين جنگ سرد وجود ندارد و يا به صورت كم رنگ و ناچيزي در جريان است  و از طرف ديگر هم اكنون مجاهدين افغانستان با خود آمريكا و متحدينش در حال جنگ اند به همين دليل  اين كمكها قطع شده است .

نكته ي ديگر اينكه پس از عملياتهاي مبارك  نيويورك و واشنگتن در  ۱۱  سپتامبر تنظيمات القاعده از حالت رهبريت  تمركز گرائي و رهبريت هرمي  به  حالت رهبريت افقي و عدم تمركز درآمد و در سراسر سرزمينهاي مسلمان نشين ( همچون مغرب اسلامي ، صومالي ، يمن ، عراق ، سوريه ، فلسطين و… ) مجاهدين اقدام به تشكيل جماعتهاي جهادي نمودند . به همين ترتيب آمار مهاجرت به افغانستان كاسته گرديد و از اين لحاظ هم جهاد كنوني در افغانستان  بر عليه سكولاريستهاي آمريكائي و ناتو در مقياس با جهاد عليه سكولاريستهاي سوسياليست شوروي تفاوتهايي دارد .

  • چهارمين تفاوتیکه وجوددارد اینکه : نظامیان ارتش سكولار –  سوسياليست شوروی همگی سخت جان ،جنگی وآزموده بوده تاحد زیادی با دشواریها و سختیهاعادت داشته تحمل وحوصله هرنوع مشقت وگرسنگی وتشنگی را تامدتهای زیاد ي داشتند ؛ برعکس نظامیان سكولار – ليبرال غربی ، آسوده طلب عیاش ترسو و بسیار علاقمند به زنده ماندن و راغب به لذتهای دنیوی هستند ؛ که اینها همه اسباب شکست و ترس ازجنگ و کشته شدن به حساب آمده  و جرئت وشجاعت انسان را میکاهد..

با وجود آن همه امتیازاتی که درعملکرد دولتمردان سكولار – سوسياليست شوروی موجود بود و امتیازاتی که ارتش شان ازلحاظ شجاعت وروحیه جنگی داشتندبازهم دیدیم ملت قهرمان افغانستان بنصرت الهی آنهارابیرون رانده کمرشان راشکستند که ديگر  نتوانستند قد راست كنند . امریکائیهادرست است که پیشرفته ترین اسلحه روی زمین رادردست دارندوازهمه انواع امکانات جنگی برخوردارند اماخودسلاح که نمیجنگد و تكنولوژي جنگی نیز به تنهائي قادر به جنگ نيست ،نفرلازم است که ازانهااستفاده کند .

الحمدلله که دیدیم وبچشم سرمشاهده کردیم که ازلحاظ نیروی انسانی دشمن امروزی ما زیرصفرقرارداشته خداوندمتعال بمجاهدین چنان رعب وهیبتی عطاءفرموده است که مقامات پنتاگون مکررا اعتراف کردند که تمامی نظامیانشان ازتابلیت هاوگولی ها و قرصها و مواد  ضداضطراب وتسکین دهنده استفاده مینمایند . با وجود آن هم شبهاخواب ندارندازبیم اینکه شایدمجاهدین حمله نموده وآنهارا یا اسیرکرده یاکشته وزخمی  نمايند . حتی دربعضی ازفيلم های مستنددروقتیکه پايگاههايشان  موردتهاجم قرار می گیرند گریه کرده با صدای بلند مادرانشان را فرياد مي زنند . اگر مي بينيد كه تابه حال خارجیان سكولاريست اشغالگر و مرتدين سكولاريست داخلي فرارننموده اند ، فقط  وسائل مدرن وتکنولوژی پیشرفته شان همچون هواپيماهاي بدون سرنشين است كه شانس رابرایشان میسرکرده است وگرنه ازلحاظ نيروي  انسانی در درجه صفر قرار دارند . تکنولوژی مترقی شان انشاءالله العزیز ، کمی فرصت زمانی نياز است تا مجاهدین فداکارو باهمت روز به روز از خود شهامت  نشان داده تجربه های زیاد و کارآمدی بدست آورده و با خنثي كردن و حملات شطرنجي خود حقیقت دروغین تکنولوژی شان رافاش کرده موفقیت نیروی ایمان  و كسب قدرت آهن و آتش مسلمين دربرابر وسائلشان را به نصرت الله العزیز مکررا به اثبات خواهندرساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید