تفاوت کفار اصلی با مرتدین در مسئله مذاکره و گفتگو

تفاوت کفار اصلی با مرتدین در مسئله مذاکره و گفتگو

به قلم : ابوسلیمان هورامی

“کسانی  از اهل قبله که پس از اثبات جرم و تأئید جرم توسط الله و رسولش و پس از طی کردن مراحل شروط تکفیر و موانع تکفیر بدون کوچکترین شک و شبه ای و با یقین و اطمینان کامل حکم قطی ارتداد بر انها صادر شد  مرتد هستند”

صحبت و گفتگو با مرتدین بر خلاف کفار اصلی (یعنی آن هایی که از همان اوایل زندگی شان از دین نیاکان شان که غیر از اسلام است تبعیت می کنند) تنها در همین است که باید به دین اسلام برگردند و از ارتداد خود دست بکشند، نه این که به آن ها گفته شود؛ بیایید با همدیگر بنشینیم و بر روی نقاط مشترک مان به توافق برسیم . مرتدین با ما تمام نقاط مشترک شان را از بین برده اند و تمام راه ها را بسته اند، یعنی در واقع این ها خود راه گفتگو را مسدود کرده اند، و اگر چنین نمی کردند دیگر مرتد به شمار نمی رفتند و مسلمانی بودند هم چون سایر مسلمین یا کافری همو چون سایر کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتاب. و زمانی که دم از مداهنه سازش و گفتگو می زنند، می خواهند بدین شیوه مسلمین را انسان هایی خشونت طلب، جنگ افروز، بی منطق و… بشناسانند، که این هم جنگی است روانی علیه مسلمین به کار رفته است و بر آنان تحمیل شده است، در حالی که خود همین مرتدین آگاه اند که خداوند در مورد مرتدین، بر خلاف کفار تنها مجازات «مرگ» را برایشان برگزیده و بس. یگانه راهی که ، هم مجاهدین طایفه ی منصوره بر آن واقفند و هم مرتدین.

 

دیدگاهتان را بنویسید