هشدار در مورد احتمال اعدام انتقامی در زندانهای حکومت دست نشانده کابل افغانستان

هشدار در مورد احتمال اعدام انتقامی در زندانهای حکومت دست نشانده کابل افغانستان

به قلم: برادران ایمانی

حکومت دست نشانده و مزدور آمریکا و ناتو در کابل که  در محاصره ی مجاهدین قرار گرفته، قصد دارد بزدلانه جهت ضربه زدن به روحیه ی جنگندگی مجاهدین، عده ای از مجاهدین اسیر را در زندان پل چرخی اعدام کند .

مقامات امنیتی و قضائی ادارهء کابل که با نظارت آمریکا و ناتو حتی از تأمین امنیت شهر کابل هم عاجز هستند قصد دارن این ضعف و زبونی خودشان را با قتل عام زندانیان اسیر جبران کنند . بدون شک اعدام این مجاهدین برای ادارهء مزدورکابل و اربابان آمریکائی و انگلیسی و آلمانیش و ارگانها و ادارات وابسته به اینها بسیار  گران تمام می شود و قطعا باید منتظر انتقام گیری طرف مقابل خود باشند .

مقامات پریشان آمریکا و ادارهء کابل قصد دارند در اقدامی انتقام جویانه کسانی را به جرم اقدامات اخیر کابل به قتل برسانند که هیچ ربطی به این حوادث اخیر نداشته اند . این نشانه ی ضعف آشکار و جنایت محض نسبت به ملت مسلمان افغانستان است که بدون شک بی جواب نمی ماند.

دیدگاهتان را بنویسید