زمانی که سلفی های آل سعود جهاد فی سبیل الله را درسبیل آمریکا و طواغیت قرار می دهند

زمانی که سلفی های آل سعود جهاد فی سبیل الله را درسبیل آمریکا و طواغیت قرار می دهند

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

با بررسی جریانات سوریه ، عراق ، یمن، افغانستان و غیره دستهایی را می بینیم که به صورت مستقیم و برنامه ریزی شده جهاد مسلمین را در مسیر اهداف و برنامه های آمریکا – ناتو و طاغوتهای محلی  قرار داده اند و عده ای نیز، با آنکه خود را دشمن آمریکا و مرتدین محلی می دانند، به صورت غیر مستقیم و ناخواسته همان نقش را بازی می کنند .

در اینجا با مقایسه ای ساده و مختصر علاوه بر آنکه نفاق و خیانت آشکار دسته ی اول نمایان می گردد ، با ادامه ی مطلب به ذکر نمونه هایی پرداخته می شود کهناخواسته در همین مسیر قرار گرفته اند .

سالهاست که در اخبار و رسانه ها دیه و می شنویم که  حکومت دست نشانده ی آل سعود با پشتوانه ی فتواهای مزدوران دین فروش بر علیه کسانی که در جنگ علیه اشغالگران آمریکایی شرکت کند جریمه های سنگین و حتی اعدام و مرگ را تعیین کرده است ، این درحالی است که همین حکومت به حمایت از مجاهدین افغان و مهاجرین بر علیه دولت سوسیالیستی  شوروی  اقدام نموده بود ! در اینجا قصد ندارم که در مورد مشروعیت گرفتن این حمایتها از طرف مجاهدین بر علیه اشغالگران کمونیست و مرتدین محلی سخنی به میان آورم بلکه قصد دارم چهره ی نقاق آلود این حکومت را در خدمت به مصالح آمریکا و جنگ با مخالفین آمریکا را روشن نمایم :

  • زمانی که حکومت سکولار سوسیالیست شوروی به افغانستان حمله نمود و توانست یک حکومت دست نشانده را از طریق مرتدین بر مردم تحمیل نماید دولت آل سعود این حکومت را رسمیت نشناخت اما زمانی که  حکومت سکولار لیبرال آمریکا اقدام به اشغال افغانستان و عراق  نمود و از طریق مرتدین محلی حکومت کارتونی را تشکیل داد دولت آل سعود از جمله اولین حکومتهایی بودند که این حکومتهای دست نشانده و مرتد را به رسمیت شناختند .
  • دولت آل سعود مجاهدین افغان را در جنگ علیه سکولار سوسیالیستهای شوروی از طریق مالی و معنوی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می داد ، اما در برابر ، هر گونه حمایت و پشتیبانی از مجاهدین مخالف آمریکا در عراق ، افغانستان ، یمن و غیره را جرم اعلام نمود ، حتی اگر این حمایت از طریق دعا و قنوت در نماز باشد !
  • دولت آل سعود دست خطباء و علما را جهت بسیج مردم و حمایت معنوی از جهاد افغان بر علیه اشغالگران سکولار سوسیالیست شوروی و مرتدین محلی باز گذاشته بود ، اما هم اکنون هر گونه فتوایی مبنی بر جنگ بر علیه اشغالگران سکولار لیبرال آمریکا و نوچه های مرتد محلی اش را جرم اعلام نموده و دهها عالم برجسته را روانه ی زندانهای طویل المدت نموده است بلکه علاوه بر آن ، از طریق علمای دست نشانده حکم حرام بودن جهاد بر علیه آمریکا و حرام بودن مشارکت در آن را صادر نموده است !
  • دولت آل سعود اسباب رفت و آمد جوانان مجاهد جهت شرکت در جهاد افغان بر علیه سکولار سوسیالیستهای شوروی و مرتدین دست نشانده اش را تسهیل می کرد به گونه ای که از تخفیف ۷۵ درصدی برخوردار می شدند اما هم اکنون رفتن به عرق ، افغانستان و غیره جهت جهاد بر علیه آمریکا و دست نشاندگان محلی اش را جرم اعلام کرده است به گونه ای که هزاران جوان اهل توحید هم اکنون در زندانهای آل سعود به سر می برند .
  • آل سعود رهبران جهاد در افغانستان را به عنوان مهمان می پذیرفت و برای آنها کنفرانسها و میزگردهای عمومی برگذار می نمود اما هم اکنون برای سران سکولار و مرتدی که در راستای منافع آمریکا و ناتو بر علیه مجاهدین در حال جنگ هستند کنفرانس و میزگرد فراهم نموده و پول خرج می کند .

در این مقایسه ی مختصر باید برای شما عزیزان روشن شده باشد که از نظر حکومتهایی مرتدی چون آل سعود ، هرگونه جنگ و جهادی که بر علیه دشمنان آمریکا و در راستای منافع آمریکا صورت گیرد «جهاد فی سبیل الله» محسوب می گردد؛ در این صورت به مشایخ و مفتی ها اجازه داده می شود که در مشروعیت چنین جهادی فتوا صادر نمایند و این نوع از جهاد از طریق مادی و معنوی و دیگر تسهیلات لازمه پشتیبانی گشته و به کسانی که در آن شرکت می جویند عنوان مجاهد و غازی داده می شود .

اما زمانی که هم اکنون در عراق و افغانستان و یمن و غیره جهاد بر علیه آمریکا و حکومتهای دست نشانده اش صورت می گیرد ، کسانی که در ان شرکت نمایند تروریست ، خوارج ، ارهابی و تندروهایی هستند که باید کشته شوند و هر کسی هم از نظر مالی یا معنوی پشتیبان آنها باشد باید زندانی و محبوس گردد .

اینگونه موارد روشن و آشکار هستند و نیاری به توضیح بیشتر ندارد ، این دست نشاندگان برایشان مهم نیست که جهاد فی سبیل الله است یا نه ، اینها فقط جهاد فی سبیل الله را می شناسند . هر آنچه  که مورد پسند سکولاریستهای آمریکایی باشد مورد پسند آنهاست و هرآنچه که برای امریکا بد و ناپسند باشد برای آنها نیز بد و ناپسند است .

هم اکنون در جنگ یمن نیز دولت مزدور آل سعود هدف از جنگ را محافظت از طاغوتی چون عبد ربه منصور اعلام می دارد و در این راستا دین فروشان را جهت بسیج مسلمین به میدان کشانده اند . آشکارا می بینیم که این جنگ نیز جنگی است در راستای منافع آمریکا و طاغوتهای محلی ، اما در کمال شگفتی می بینیم که جماعتهایی از اهل سنت نیز در دشمن شناسی و درجه بندی دشمنان خود دچار اشتباه گشته و با این جنگ کثیف اعلام همدردی نموداند  و حتی در پاره ای موارد نیز با زبان یا دست خود به  حمایت از آن برخاسته و ناخواسته در صف حکومتهای مرتدی چون آل سعود ، عبد ربه منصور و دیگر متحدین آنها و جنایتکاری چون حکومت سکولار آمریکا قرار گرفته اند  !

مگر این برادران فراموش کرده اند که همین هواپیماهای حکومتهای دست نشانده ای چون عربستان، یمن، امارات، پاکستان، امریکا و غیره چه بلایی بر سر مسلمین اهل سنت آورده  و می آورند؟  آیا جنگ سکولاریستهای آمریکا و نوچه های مرتدش بر علیه سلفی ها و همفکران ما بد و ناپسند است اما بر علیه شافعیهاومالکیهاوحنفیها، اخوانیها ، زیدی ها ، حوثی ها ، مسیحی ها و سایر خداپرستانی که مخالف ما باشند و یا حتی منحرف شده باشند  ؛ درست و بر حق می باشد ؟  آیا شایسته نیست که به سیاستهای شرعی و استراتژیهای کلان و اساسی آن بر گردیم ؟

 

والله غالب على أمره ولو كره الكافرون.

دیدگاهتان را بنویسید