هشدار مهم در پرهیز از جماعت ها و احزابی که فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است

هشدار مهم در پرهیز از جماعت ها و احزابی  که فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است

کاتب : ابوابراهیم هورامی 

مسلمانان هشیار باشید چه قدر زیاد شده اند کسانی که با نام ها و جماعت ها و احزاب گوناگون با ظاهری شبیه مسلمانان و با اجرای ظاهری شعارات آنان فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است. شما اگر کمی تحقیق و دقت داشته باشید به راحتی می توانید در میان رهبران آنان کسانی را بیابید که به ظاهر در جامه ابی بکر صدیق رضی الله عنه فرو رفته اند در حالی که در سینه هایشان قلب های ابن أبی سلول را حمل می کنند. خطر این ها برای دینتان ، سرزمینتان و آبرو و ناموستان بسی بیشتر از ابی لهب های زمان  است.

 برای ما و شما طبیعی و غیر منتظره نیست زمانی که رهبر پژاک رحمان حاجی احمدی مرتد در سایت فاکس نیوز اعلام می دارد که « ما هم به محمد مهدی باور داریم و برای ما آن مهدی جرج بوش است» یا زمانی که حسن زاده مرتد رهبر حزب دمکرات، اتحاد سکولار- صهیونی را به حمله به کردستان جهت باز کردن جبهه ای تشویق می کند. این حق طبیعی آنان است، گرگ اگر درندگی نداشته باشد دیگر گرگ نیست ، می شود چیزی شبیه روباه یا سگ. به همین دلیل طبیعی ترین واکنش هر انسان عاقلی این است که مثل یک دشمن به آن ها بنگرد و برایشان حساب گرگی ضرر رسان را بکند و این نیازی به آموزش یا دقت زیادی ندارد همین که گرگ را دیدی هم چون یک برنامه کامپیوتری تمام اطلاعات و تمام خطرهای ناشی از آن جلو چشمانت ظاهر می شود و بدون فکر کردن در مورد گرگ تمام فکرت را صرف یافتن راه کشتن یا دفع آن می نمایی. 

اما شناسایی خائنانی که به نام اهل سنت و تحت پوشش رژیم فاسد آل سعود و امارات و  ترکیه و کانادا و اردن و انگلیس و غیره شبکه های اجتماعی و اینترنتی یا ماهواره ای راه انداخته اند یا شناسائی خائنانی که رهبری جماعتی هم عقیده و فکر شما را بر عهده بگیرند و در رده های پایین تر عده ی کثیری از جوانان مخلص و مومن فریب خورده دور آن ها را گرفته باشد بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود و تنها با آگاهی بر قرآن و سنت صحیح و اعمالی که انجام می دهند که بزرگترین آن روش برخوردشان با دشمن دین و مال و ناموس مردم است برای انسان مسلمان کشف می گردند. اینان گرگانی اند در لباس میش که می خواهند نقش چوپان را ایفا کنند.

برای دین و دنیای ما این به نفعمان است که در برابر این مزدوران استحمارگر با علم و آگاهی دقیق بایستیم و اصلاً به مدارک تحصیلی یا ملایی آن ها توجه نکنیم چون بیشتر این مدارک در مقابل خدماتی که برای دشمن دین و مردم انجام می دهند به عنوان رشوه دریافت کرده یا زمینه ی تحصیل برایشان تسهیل می گردد و… . ما باید به عمل آن ها بنگریم و فقط از روی عملشان آن ها را باز شناسیم نه از طریق تبلیغات مزدورانه و فریبگرانه یشان و نه از طریق بعضی از فریب خورده های پاک و بی آلایشی که در رده های پایین گروه یا جماعت قرار گرفته اند و واقعاً خیال می کنند که دارند به دین و ملتشان خدمت می کنند غافل از این که وسیله و ابزار دست دشمنان دین و مردمشان قرار گرفته اند.

حیله ای قدیمی که در تمام دنیا در برابر حرکت های اصیل مردمی ، دشمنان مردم احزاب و جماعت های به ظاهر مخالفی را خود به وجود آورده اند که غیر از رهبرانشان زیر دستان اغلب از میان همان مردمان دلسوز و آزادی خواهی بوده اند که علاوه بر کشف و شناسایی آنان در راه اهداف دراز مدت و کوتاه مدتشان ابزارشان کرده اند. و لا حول و لا قوه الا بالله.

دیدگاهتان را بنویسید