دارودسته ی جولانی از ذلیلی در برابر ناتو(ازکانال ترکیه) تا جسارت در برابر کودکان اهل سنت

دارودسته ی جولانی از ذلیلی در برابر ناتو(ازکانال ترکیه) تا جسارت در برابر کودکان اهل سنت

به قلم: ابوخالد کردستانی

در موقعیتهایی که مسلمین در حالت اضطرار می گیرند اهل سنت جایز دانسته اند که تحت امارت شخص فاجری از دین، ناموس، فرزندان و مال و وطنشان در برابر ظالمین و کفار حرف شنوی داشته باشند . اما این به این معنی نیست که اگر این شخص فاجر در کنار طاغوتها و به ضرر مسلمین جنگید باز می توان امارتش را قبول کرد .

دارودسته ی جولانی که آفاق را از غدر و خیانت و ظلم خود پر کرده و مسلمانان را دچار انواع آشفتگی ها ساخته و دربرابر کفار ناتو (از کانال ترکیه) ذلیل و مطیع است، اخیرا کلیپی را نشر داده شده که در آن به کشتن کودکان بی دفاع مسلمین افتخار می کنند و جسارت خود را اینگونه نشان می دهند .

ابو محمد مقدسی در واکنش به این جنایت جدید دارودسته ی جولانی می گوید:

▪️ آیا این شرع خداست که اطفال را بکشی❓در آخر این فیلم میگویند: قصاص کنید❗️یعنی بکشیدش❗️الله به ظالمین لعنت کند❗️

عده ای از گروههای مسلح سوری آشکارا فی سبیل آمریکا می جنگند و دسته ای هم فی سبیل ناتو از کانال ترکیه، این گروهها هم آشکارا اموزش می بینند و هم آشکارا حقوق و دستمزدشان را می گیرند، اما دسته ای دیگر مثل دارودسته ی جولانی هستند که همین کار را انجام می دهند اما غیر آشکار و پنهانی . اما جالب اینجاست که این گروهها هم به همدیگر رحم نمی کنند و هر وقت منافع طراحان اصلی جنگ اقتضاء کند به زن و بچه و پیرو جوان اهل سنت هم رحم نمی کنند .

آیا وقت آن نرسیده است که اهل سنت بیدار شود؟ حسبنا الله و نعم الوکیل.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید