علمای اهل سنت یمن در عدن تحت حاکمیت آل سعود و امارات نماز جمعه را تعطیل کردند

علمای اهل سنت یمن در عدن تحت حاکمیت آل سعود و امارات نماز جمعه را تعطیل کردند

ارائه دهنده: منصور سنه ای

رژیم فاسد و دست نشانده ی آل سعود که به بهانه ی بازگرداندن امل و آرزو و صلح و امنیت جنگ تحمیلی خودش را بر مردم مسلمان یمن تحمیل کرد، علاوه بر آنکه باعث افزایش فقر و گرسنگی و جنگهای داخلی و از بین رفتن آرزوهای مردم شد، باعث از بین رفتن امنیت حتی در مساجد هم شد.

در عدن که حتی یک حوثی هم وجود ندارد و مدتهاست توسط مزدوران آل سعود و امارات اداره می شود اهل سنت زیادی روزانه ترور و قتل عام می شوند و جو پلیسی و نا امنی به جایی رسیده که مردم جرئت نمی کنند در مساجد برای ادای نماز های جماعت و جمعه حاضر شوند . این جو نا امنی که توسط مزدوران آل سعود و امارات به وجود آمده علمای عدن را مجبور ساخت که نمازهای جمعه و بخصوص نماز جمعه را تعطیل کنند. این یکی از ثمرات جنگ تحمیلی آل سعود و متحدینش بر اهل سنت یمن است.

دیدگاهتان را بنویسید