ابوبصیر طرطوسی و الدغیم و… و جنگ بر علیه دارودسته ی جولانی و القاعده ی سوریه

ابوبصیر طرطوسی و الدغیم و… و جنگ بر علیه دارودسته ی جولانی و القاعده ی سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

اجازه بدهید با بازگوئی چند سند خود خواننده متوجه عمق فاجعه ای بشود که علمای سوء و الرویبضه و ائمه المضلین و دعاه علی ابواب جهنم بر سرمسلمین سوریه در راستای جهاد فی سبیل آمریکا و ناتو(از کانال ترکیه) آورده اند، بشود .

می دانیم که در تحالف فصائل در جنگ  قلمون شرقی ضد دوله  گروههای زیر شرکت داشتند:

۱⃣جبهه فتح الشام؛۲⃣جیش الاسلام؛ ۳⃣احرارالشام؛ ۴⃣تجمع أحمدعبدو؛ ۵⃣جیش أسود الشرقیه؛ ۶⃣فیلق الرحمان؛ ۷⃣جیش تحریرالشام؛ ۸⃣لواء شهداء قلمون.

به دنبال این پوتین طاغوت سکولار روسیه در نشست خبری گفت که خروج مسلحین در حلب و زبدانی و داریا و در حال حاضر در غوطه با توافق با ترکیه بوده است .

هیئت جولانی هم در ملاء عام و آشکارا نیروهای ناتو(از کانال ترکیه) را وارد ادلب کرد که در آنجا به سبک خودشان حتی مرکز دینی هم زده اند . جبهه تحریر سوریا (احرار + زنکی + جیش الحر) هم ادارات ومنشئات ویا گمرک ها را گرفته و اداره‌اش رابه حکومت موقت تحت پوشش آمریکا می سپارد!!

▪جیش الاسلام و احرارالشام و فیلق الرحمن  هم پیامی را متوجه ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت نمودند که مفاد پیام اینست که هیئت تحریرالشام را از غوطه شرقی در عرض پانزده روز خارج خواهند کرد.

در این اوضاع و احوال ♦️شرعی جماعت زنکی و جیش الحر : حسن الدغیم، علیه “جیش البادیه” و “جند الملاحم” و “جماعت ابی جلیبیب” که همگی مبایعان با جندالاقصی و یا القاعده هستند نیز اعلان  جنگ کرد !! قبلا بر علیه متحد قبلی خودشان دارودسته ی جولانی هم اعلان جنگ کرده بودند . اما در مورد دارودسته ی جولانی ابوبصیر تحت پوشش ناتو و ساکن انگلیس به صراحت می گوید:

” حکم جماعت الجولانی همان حکم دواعش است که خوارج، اهل غلو، اهل بغی و مفسد فی الارض هستند و همه احکام خوارج غلات بر آنها جاری می گردد.افراد و مجموعه هایی هم به جماعت مجرم الجولانی ملحق شده اند که خوارج نیستند و صفات خوارج بر آنها منطبق نمی شود، اما گناه تکثیر سواد خوارج و نصرت آنها بر عهده این افراد است است و به دلیل سختی برای تمییز میان آنها و دیگر جماعت ها در معارک، این جماعت ها هم مثل خوارج غلات و اهل بغی با آنها رفتار می شود تا اینکه از الجولانی و جماعت مجرم او جدا بشوند و با صداقت توبه کنند و از الجولانی  و منهج و فساد و ظلم او برائت بجویند.”

همین ابوبصیر در جای دیگری می گوید:جنایت هایی که جولانی مرتکب شد، نظام نصیری بشار اسد هم مرتکب نشد !!

دوستان گرامی : تموم این احزاب همگی از میان اهل سنت به وجود آمده اند و این چنین در راستای اهداف آمریکا و ناتو(از کانال ترکیه) مثل گرگ به جان اهل سنت و همدیگر افتاده اند . آیا به نظر شما چنین درندگان خائنی می توانند حافظ منافع اهل سنت و مدافع اهل سنت باشند؟  در حالی که  همه ی آنها (جیش الاسلام و احرارالشام و فیلق الرحمن و… ) برای غرب و  سکولاریستها؛ تروریست هستید؛ ولی نوبت به نوبت … یکی پس از دیگری! و به تدریج توسط همدیگر و در نهایت توسط کفار اشغالگر و سکولار جهانی و طاغوتهای محلی نابود میشوند. البته اگر اربابان خارجی فعلا به آنها نیاز داشتند، مثل همیشه فردا پس فردا یک کاغذ و بیانیه ای میزنند بیرون که آتش بس شده و به همدیگه بیعت میدن!! تاکی ؟ تا زمانی که اربابان به این اتحاد نیاز دارند .

 

دیدگاهتان را بنویسید