خواهر مسلمانم! مى خواهند ترا از زير يوغ به اصطلاح مرد سالارى وظلم نجات دهند، تو خودت تماشاگر باشى

خواهر مسلمانم! مى خواهند ترا از زير يوغ به اصطلاح مرد سالارى وظلم نجات دهند، تو خودت تماشاگر باشى و ديگران برايت هر اّنچه مى دوزند و مى بافند بدون تـــفـكــر به تن كنى

ارائه دهنده: م. هراتی

خواهر مسلمانم! امروزه شايد ندا هاى زيادى به گوشت برسد كه خواهان اعاده حقوقت مى باشند و مى خواهند ترا از زير يوغ به اصطلاح مرد سالارى وظلمى كه در طول تاريخ به تو شده نجات دهند, تو خودت تماشاگر باشى و ديگران برايت كاسه داغتر از اّش, و هر اّنچه مى دوزند و مى بافند بدون تفكر اّن را به تن كنى. ولى صحبت ما اينجاست كه اّيا مقامت اين چنين است كه كسانى كه خود ادعا مى كنند كه هميشه به تو ظلم روا داشته اند حال ادعاى اعاده حقوق تلف شده ات را بكنند و تو ظلم روا داشته اند حال ادعاى اعاده حقوق تلف شده ات را بكنند و تو باز هم نظاره گرباشى.

نه هرگز چنين نيست و نبايد باشد, جايگاهت بالاتر از اّنست كه مورد سوء استفاده فكرى ديگران قرار بگيرى و در مناظره جيره خوار سفره تفكر ديگران باشى.

كتابى كه اكنون در دست دارى رسالتت را در زندگى, به تصوير مى كشد تا به خود اّيى و كرامتت را دريابى. به عهوان عصر جامعه ساز, نقش ايفا نمايى وبا عزت و سر بلندى در كنار خانواده ات حياتى هدفمندانه داشته باشى. دامهاى دشمنان را كه در كمينت مى باشند تشخيص دهى و درخنثى ساختن كيد دشمن جُهد به خرج دهى, به عهوان انسانى كه دنيا را مزرعه اّخرتش مى شناسد قدم به پيش گذاشته, در پاكسازى جامعه ات از هر ناپاكى اى بكوشى.

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم!

امروز رسالتى بس بزرگ بر دوشت مى باشد كه عبارت است از ارايه الگويى احسن براى همه زنان جهان تا واضحاً ببينند كه روش هاى غربى اى كه در حال تجربه اّن مى باشند ادعايى بيش نبوده و نه تنها ايشان را به حقوق شان نمى رساند بلكه ايشان را روز به روز بيشتر مورد استثمار جامعه قرار مى دهد و هستند زنانى كه تحت تاثير اين ادعا ها قرار گرفته و مداقع عدالت, مساوات و حقوق زن به رنگ غربى اّن مى شوند و اينجاست كه مسووليتت سنگينتر مى شود و بايد سخت در مقابل اين ادعا هاى پوچ و تباه كن و اين زنان فريب خورده بايستى و زن, حقوق و مسووليتش را بر اساس خلقت و فطرتش تعريف و شرح نمايى و مطمئناً  تلاش  تو در اين زمينه تاثيرى خواهد داشت كه تلاش و كوشش برادران مسلمانانت در اين راستا يك دهم اّنرا هم نخواهد داشت.

به اميد روزى كه جامعه اى كاملاً اسلامى و پاك از لوث هرگونه جهل و جاهليت داشته باشيم.

دیدگاهتان را بنویسید