در غوطه شرقی میان گروههای مسلح لجباز چه می گذرد؟

 در غوطه شرقی میان گروههای مسلح لجباز چه می گذرد؟

به قلم : ابوخالد کوردستانی

از اینکه مسلمین بی گناه در هر نقطه ای از زمین توسط کفار آشکار کشته می شوند و یا به حقوق آنها دست درزای می شود بسیار نگران و اندهگین هستیم و جهت برداشته شدن این ظلمها جهاد خود را اعلام کرده ایم، اما از اینکه دسته هائی از میان مسلمین به صورت غیر مستقیم یا مستقیم در راه این کفار آشکار جهانی خون مسلمین را می ریزند و باعث پایمال شدن قانون شریعت الله و از بین رفتن ناموس مسلمین و تحمیل انواع ویرانی ها و جنایات بر مسلمین می شوند غم و نگرانی ما چندین برابر می شود .

به عنوان مثال این روزها در سوریه گروههایی لجباز مسلح وجود دارند که آشکارا و با واسطه ی آل سعود و قطر و ترکیه و اردن و غیره برای حفظ منافع کفار خارجی مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان وغیره در منطقه با خون و ناموس و وطن مسلمین بازی و حتی معامله می کنند. عده ای از مسلمین هم که چشم خود را به رسانه ها و علمای وابسطه به این گروهها دوخته اند خیال می کنند واقعا آنچه این رسانه ها در مورد این گروههای مزدور می گویند واقعیت دارد، اما واقعیت چیزی دیگر غیر از این است که این رسانه های رسمی کفار و دعاه علی ابواب جهنم بیانش می کنند .

نگاه کنید در حالیکه هر روز فریاد می زنند غوطه نیاز به نیرو دارد!! اما دارودسته ی علوش تحت نام جیش الاسلام در غوطه، بقایای دارودسته ی جولانی را بخاطر رضایت کفار از غوطه اخراج و به ادلب می فرستد، و دارودسته ی جولانی در ادلب هم با عناوین مختلف به جنگ و کشت و کشتار با سایر گروهها مثل گروه زنکی و احرار و غیره مشغول است که همه ی اینا با حکومت سکولار ترکیه هم پیمان دارند .

این یعنی این گروهها و علمای فاسدشان آشکارا مشغول دروغ گفتن به مسلمین و مشغول خیانت و معامله بر سر دین و جان و ناموس و مال و سرزمینهای اهل سنت هستند . اهل سنت لازم است که بیدار شود و اجازه ندهد بیشتر از این ساحران سحرش کنند و با دین و جان و ناموس و مال و وطنش بازی و معامله کنند .

دیدگاهتان را بنویسید