درخواست ورود رسمی ارتش ناتو به شمال سوریه و وضعیت گروههای مسلح شمال سوریه

درخواست ورود رسمی ارتش ناتو به شمال سوریه و وضعیت گروههای مسلح  شمال سوریه

به قلم: ابوخالد کوردستانی

همه می دانیم که ناتو از کانال ترکیه وارد جنگ با مزدوران موقتی آمریکا pkk شده است که این نیروها نوبتی برای همه مزدوری کرده اند اما به صورت سنتی مزدوران روسیه هستند که ممکنه در موقعیتهائی آنها را به قدرت دیگری اجاره دهد یا آنها را بفروشد و مورد معامله قرار دهد . در هر صورت این مزدوران سکولار و کافر اوجالان مثل سایر سکولاریستها کافر و مرتد سرزمینهای مسلمان نشین شبیه دستمال توالتهائی هستن که پس از مصرف درو ریخته می شوند، اینهائی که به دین و ملت خودشان خیانت کرده اند کثیفتر از آنی هستند که نگهداری شوند.  در این جنگ بین ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) با این مزدوران سکولار اوجالان، اردوغان طاغوت ترکیه از ناتو خواست كه تركيه را در عمليات عفرين ياري دهد.

در کنار این سکولاریستهای مرتد ما شاهد مشابهین آنها هستیم که با نام اهل سنت و دین همان وظیفه را انجام می دهند و همان جایگاه را هم نزد دشمنان و اربابانشان دارند.  نکته ی جالب این معادله این است که ارتش سکولار و کافر ترکیه داراي سه پایگاه در مناطق تحریر شام  و گروه جولانی است . علاوه بر آن جماعتهائی چون احرار الشام و صقور الشام و زنکی و …در  کنار حکومت سکولار ترکیه و ناتو درعلمیات عفرین شرکت دارند.

حالا سوال اینجاست با ورود ارتش اصلی ناتو آیا این ارتش به پایگاه های ترکیه در مناطق  دارودسته ی جولانی وارد می شود؟ وآیا جماعت موجود در عملیات شاخه زیتون دوشادوش ناتو می جنگند همچنانکه تا الان از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه این کار را کرده اند؟

این گروههای به ظاهر سنی همان گروههائی هستند که فی سبیل ناتو در حال جنگ با دشمنان ترکیه و حتی جنگ بین خودشان هستند. اینها هستند که با دین و جان و ناموس و مال و وطن اهل سنت سوریه بازی می کنند و حتی معامله هم می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید