فاجعه ی شیمائی حلبچه جنایت فراموش نشده ی سکولاریستهای جهانی، منطقه ای و محلی در تاریخ کوردها

فاجعه ی شیمائی حلبچه جنایت فراموش نشده ی سکولاریستهای جهانی، منطقه ای و محلی  در  تاریخ کوردها

 

شیمائی مردم مسلمان حلبچه نتیجه ی فروش این مواد از طرف کشور سکولاریستی آلمان به حکومت سکولاریستی صدام حسین و خیانت آشکار سکولاریستهای محلی چون گروه طالبانی و بارزانی بود .  ملت مسلمان کورد هرگز این خیانت آشکار سکولاریستهای جهانی و منطقه ای و سکولاریستهای مردم فروش و همیشه مزدور بومی را نخواهد بخشید .

دیدگاهتان را بنویسید