جبهه اهل سنت ایران یا جبهه اقمار آل سعود علیه اهل سنت ایران

جبهه اهل سنت ایران یا جبهه اقمار آل سعود علیه اهل سنت ایران

به قلم: ابوخالد کوردستانی

اهل سنت یعنی : تبعیت بی قید و شرط از قانون شریعت الله از طریق قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجماع، قیاس که متفق علیه است .

در این صورت جبهه ای که باید شکل بگیرد باید در راستای تطبیق قانون شریعت الله باشد و هرکسی غیر از این ادعائی داشته باشد بدون شک یا شیاد دروغگوئی است که در حال خدمت به دشمنان اهل سنت است یا جاهل نفهمی است که در خدمت دشمنان قانون شریعت الله و دشمنان اهل سنت در آمده است .

بر همگان واضح و آشکار است که این جبهه ی مجازی توسط دارودسته ی شبکه ی ماهواره ای کلمه شکل گرفته است که از یکطرف در اختیار سیاستهای فاسد حکومت آل سعود و از طرف دیگر خواهان دموکراسی به سبک غربی و سکولاریسم است که ما به صورت آشکار این سیاستهای کفری آنها را مشاهده می کنیم .

این جبهه ی دروغین و شبکه جهانی کلمه اش در تمام سخنانشان شیعیان را مسلمان می نامند و آنها را برادر خطاب می کنند،اما در برابر، به همراه تمام کفار جهانی و سکولاریستهای کافر و مرتد محلی جبهه ای واحد را علیه این کسانی که انها را مسلمان می دانند تشکیل داده اند.

در همین ابتدای امر باید طبق همین سخنان خودشان پرسیده شود : حکم کسی که کافر یا مرتدی را بر علیه یک مسلمانی مظاهرت و پشتیبانی کند چیست؟ بدون شک این یکی از نواقض آشکار اسلام است و شخص را به همین راحتی از اسلام خارج می کند .

نکته ی دیگر اینکه همه ی ما روزانه می بینیم که چگونه مجری های انها به مرتدینی از میان اهل سنت چون رهبران کومله های کمونیست و رهبران دموکراتهای سوسیال دموکرات و شیعیان مرتدی چون حسینی و سایر مرتدین مصاحبه می کنند و همه را حول و حوش سکولاریسم و دموکراسی دور خودشان جمع کرده اند. این بر کسی پوشیده نیست.

وجه مشترک همه ی انها جنگ با حکومت مذهبی ایران و تشکیل حکومتی سکولار و دموکراسی خواه است . اینها به همراه تمام کفار جهانی و مرتدین محلی جبهه ای را برای تحکیم و حاکم گردانیدن چیزی تشکیل داده اند که در نظر اهل سنت کفر محض است و هر کسی که به سوی آن دعوت دهد از اسلام خارج می گردد .

با این وصف شایسته است که این جبهه را جبهه ی دموکراسی خواهان و سکولارزده های اقمار آل سعود نامید که بر علیه تمام مبانی اهل سنت و جهت انحراف خواسته های بر حق اهل سنت و سوء استفاده از احساسات اهل سنت تشکیل شده است، و هیچ ربطی به مبانی اهل سنت و قانون شریعت الله نداشته و ندارد .

 

1 دیدگاه دربارهٔ «جبهه اهل سنت ایران یا جبهه اقمار آل سعود علیه اهل سنت ایران»

  1. جبهه معرف به اهل سنت که در شبکه مجازی فعالیت دارد توسط شخصی به اسم فردین راه اندازی شده متاسفانه این شخص میخواد خود را اهل سنت معرفی کند در حالی که با اهل سنت فاصله بسیار دارد این شخص از مدافعان شرکت در رفراندوم کفری در کردستان عراق بود (در حالی این کار نصرت برای تشکیل حکومتی طاغوتی بود).
    و حکم نصرت کافری در کفرش، کفر است و وای به حال کسانی که خ دشان حکومت طاغوت را بسازند.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید