دارودسته ی باسامی با نقاب جبهه اهل سنت ایران به کدام سو در حرکتند؟

دارودسته ی باسامی با نقاب جبهه اهل سنت ایران به کدام سو در حرکتند؟

به قلم : جمعی از طلاب مدرسه ی دینی سید قطب مریوان

واضح و آشکار است که جبهه ی اهل سنت ایران یعنی جبهه ای که توسط تمام مذاهب و گروههای اهل سنت کل ایران تشکیل شده باشد نه اینکه عده ای از اخوان الشیاطین(شاخه ی انحرافی اخوان المسلمین) با مطرح کردن سکولاریسم با نقابی شبهه اسلامی و عده ای از سلفی های مدخلی حیض و نفاس و دستشوئی آل سعود با پیش کشیدن جنگ مذهبی بخواهند با از خود بافتن و به نام اهل سنت ایران صحبت کردن خیانت فاحش خودشان را به قانون شریعت الله و اهل سنت ایران و خدمت به کفار سکولار جهانی و طاغوتهای منطقه ای نشان دهند .

آشکارا می توان با توجه به تبلیغات آنها به نفع سکولاریستهای جهانی و مرتدین محلی فهمید که به کار بردن مفهومی به نام جبهه اهل سنت ایران که نشانگر خواسته های همه ی اهل سنت ایران و یا حتی بخش ناچیزی از اهل سنت ایران باشد، شعاری است پوچ و بی ارزش که حتی خود دارودسته ی باسامی و اربابان خارجی آنها هم به آن اعتقادی ندارند، اما جهت فریب جوانان آرمان گرای خیال باف و قربانی کردن شان در راه اهداف کثیف شان آن را با زرق و برق زیادی پرورده کرده و با آب و تاب ویژه ای بیانش می کنند .

زمانی که در جامعه ای آمار محققین متعهد و به خصوص در سرزمین های مسلمان نشین آمار آن ها پایین باشد و رسانه های فرهنگی از قبیل کتاب، روزنامه، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای و یا پایگاه های اینترنتی و… در اختیار دشمنان دین و ملت قرار بگیرد خیلی راحت خائنین، دزدان، مردم فروشان، خون آشامان سیری ناپذیر و قاتلین حرفه ای به عنوان قهرمانان، فداییان ملت، حامیان منافع مادی و معنوی مردم و… به مردم شناسانده می شوند. امری که نزدیک به یک قرن است در سرزمینهای مسلمان نشین به شدت غیر قابل تصوری توسط کفار سکولار و اشغالگر خارجی و طاغوتها و نوکران محلی آنها و دین فروشان در حال گسترش و پیشرفت بوده است.

 

به عنوان مثال همین جبهه ی کذائی که از مشتی مزدور و دشمن اهل سنت تشکیل شده تمام مقصود و منظور آنها تقویت سکولاریستهای جنایتکار و تبلیغ برای غسل تعمید آنها و ضعیف کردن جامعه ی اهل سنت ایران و بخصوص اهل سنت کوردستان است که مدتی است از شر این جنایتکاران خائن در امان مانده است، و این خائنین نمی توانند ملت اهل سنت ما را مثل عراق و سوریه در راه اهداف آمریکا و سایر کفار جهانی و منطقه ای خرج کنند .

این جبهه ی کذائی و مجازی با پشتوانه ی شبکه های رسانه ای وابسته به آل سعود چون کلمه و نور و با مصاحبه با کفار و مرتدینی چون رهبران کومله ها و دموکراتها و سایر سکولاریستهای کافر می خواهند عملا به اهل سنت ایران و بخصوص اهل سنت کوردستان  حالی کنند که شرارت و ارتداد و طغیان در برابر قانون شریعت الله بهتر از آن چیزی است که اهل سنت قرنهاست جهت تطبیق قانون شریعت الله دنبالش می گردد .

اهل سنت ایران نیازهای خاص خودش را دارد و  به اندازه ی کافی عالم و دانمشمند  و سیاستمدار اهل شریعت دارد که بفهمد چگونه نیازهایش را برطرف کند و نیازی به مزدوران آل سعود نداشته باشد . اگر این اشخاص قصد دارند اهل سنت ما را مثل لیبی و مصر و تونس و یمن و غیره در راه اهداف کفار سکولار جهانی خرج کنند باید خوب بدانند که در اشتباه مهلکی افتاده اند، و اربابانشان هم بفهمند که بر روی یک سراب سرمایه گذاری کرده اند و پولهایشان را در راه بی ثمری خرج می کنن. چون نه اهل سنت ایران اینقدر خام و بی سواد و کم تجربه است که به همین سادگی ها مورد معامله قرار گیرد و نه منابع اهل سنت هم چنان ضعیف و سست هستند که اجازه دهند کفار اشغالگر خارجی توسط این ائمه المضلین و علمای سوء و دعاه علی ابواب جهنم  به همین سادگی کفر سکولاریسم و دموکراسی را در میان اهل سنت دوباره زنده کنند . ملت ما تجربیات تلخی از این کفار سکولار جهانی و مرتدین سکولار محلی داشته است و بدون شک از یک سوراخ چند بار گزیده نخواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید