آنچه جبهه ی اقمار آل سعود و ترکیه که ادعای نمایندگی اهل سنت ایران را دارند و از پاسخ به آن فراری هستند

آنچه جبهه ی اقمار آل سعود و ترکیه که ادعای نمایندگی اهل سنت ایران را دارند و از پاسخ به آن فراری هستند

به قلم : ابوصلاح الدین الکوردی

اخیرا و طبق روال همیشگی انقلاب سازان و تولید کنندگان رهبران عروسکی،  که می خواهند در خیمه شب بازی خرج کردن و قربانی کردن ملتها کسانی را تحت عنوان رهبر به مردمانی که قرار است قربانی و خرج شوند معرفی کنند، اهل سنت ایران هم در معرض چنین خیمه شب بازی تکراری و سناریویی قرار گرفته است .

حکومتهای طاغوتی آل سعود(نوکر آمریکا) و ترکیه(سگ پاچه گیرناتو) با برجسته کردن افرادی خاص و معلوم الحال سعی دارند برای اهل سنت ایران رهبر سازی و جبهه سازی کنند، همان کاری که در صومالی با علم کردن شریف شیخ احمد و در تونس با فرستادن غنوشی و در چچن با علم کردن قادراف و در افغانستان با فرستادن حکمتیار و در لیبی و الجزائر و یمن و غیره کرده اند . اما این طاغوتهای نوکر آمریکا و ناتو در مورد اهل سنت ایران اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند . چون از خواسته های بر حق ملت ما و از پتانسیل شریعت گرائی اهل سنت ایران و از هوشیاری سیاسی آنها بی خبرند و قیاس مع الفارقی را مرتکب شده اند .

مردم اهل سنت ایران هم وضع موجود خود را می داند و هم از وضع منطقه ای و جهانی با خبر است و می خواهد بداند برای دنیا و بخصوص قیامت خود چه می دهد و چه به دست می آورد . ما از این عروسکهای خیمه شب بازی ترکیه و آل سعود که به نام اهل سنت در فضاهای مجازی و رسانه های وابسته به آل سعود شروع کرده اند به غوسالاری به سبک دارودسته ی رجوی می پرسیم : بدیل شما و جایگزین شما برای اهل سنت ایران بعد از این حکومت شیعه مذهب چیست؟ شما می خواهید چه چیزی را جایگزین این نظام و این وضعی که اهل سنت از لحاظ امنیتی و مادی در ان به سر می برند دارید؟

آیا شما می خواهید مثلا در مناطق سنی نشین بلوچستان یا جنوب ایران یا کوردستان قانون شریعت الله به بر اساس فقه اهل سنت جایگزین این قانون شیعه مذهب شود ؟ یا نه ، می خواهید قانون کفری دین سکولاریسم را جایگزین آن کنید و گروههائی مثل مزدوران اوجالان و بارزانی ها و طالبانی ها و کومله ها و دموکراتها و سایر سکولاریستهای مرتد بر کوردها حکومت کنند؟ نگوئید هر چه بعد از این بیاید بهتر از این است و مردم فریبی نکنید، چون خودتان هم می دانید این عین کلاهبرداری و خیانت محض به اهل سنت است که به اهل سنت بگوئید فعلا این لباستان را در بیاورید و لخت شوید بعدا آمریکا و ناتو و دیگر کفار یک چیزی به شما می دهند که بپوشید . این خیانت محض است . این همان چیزی است که آمریکا برای افغانستان و لیبی و یمن و عراق و سوریه و صومالی و مالی و الجزائر و غیره آورده است .

شما بگوئید بدیل شما تطبیق قانون شریعت الله بر اساس فقه اهل سنت است یا تطبیق قانون کفری دین سکولاریسم؟ در این فدرالیسمی که تبلیغش را می کنید قانون شریعت الله را می ریزید یا قانون کفر دین سکولاریسم؟ بدیل و جایگزین شما چیست؟ قانون شریعت الله یا قانون کفری دین سکولاریسم؟ این سوالی بود که تا به حال دهها نفر در گروههای آنها مطرح کرده اند اما هرگز جوابی نگرفته اند و اقمار ترکیه و آل سعود از آن فرار کرده اند و دیشب برادری در گروه آنها مطرحش کرد و بعد از چند دقیقه کل پیامهای او و سایر کسانی که با این برادر موافق بودند را هم سانسور و حذف کردند .

 

دیدگاهتان را بنویسید