گروههای مسلح اهل سنت سوریه در بازی خیانت رهبران و جهالت زیر دستان

گروههای مسلح اهل سنت سوریه در بازی خیانت رهبران و جهالت زیر دستان

به قلم: ابوخالد کوردستانی

در رسانه های مختلف متوجه شدیم که خبرنگار نظام بشار اسد از یک ژنرال روس سوالی پرسید که آیا شما جماعت ها را یکجا جمع می کنید و آنها را با هواپیما و موشک به قتل می رسانید؟  این ژنرال روس جواب داد: ما آنها را یکجا جمع می کنیم اما یک گلوله هم به سمت آنها شلیک نمی کنیم بلکه جماعت ها خودشان همدیگر را به قتل می رسانند.

طارق عبدالحلیم هم از مفتی های مورد پذیرش بعضی از گروههای مسلح در سوریه و ساکن در دارالحرب کانادا می گوید: “به اعتقاد من همه جماعت دچار انحراف از حقیقت شده اند و نصرت هر یک ازآنها در مقابل دیگری به هر حال برای دیگر برادران سبب مفاسد می شود. اگر در حال حاضر به تاریخ احرار که در راس آن حسن صوفان قرار دارد و تاریخ هیئت که الجولانی در راس آن قرار دارد نگاهی کنیم مشاهده می کنیم که تاریخ این دو گروه مملو از خیانت و مزدوری است اما درجه خیانت احرار بیشتر است.”

این گروهها هر کدام از کانال یکی از طاغوتهای منطقه ای و جهانی مثل ترکیه و آل سعود و قطر و امارات و اردن و انگلیس و … خودشان را در آغوش ناتو و آمریکا و در نهایت در آغوش جامعه بین المللی و طرح ها و استراتژی های آنها انداخته اند و برای پیاده کردن نقشه های طرفهائی که خود را به انها متصل کرده اند با عبارات و مصطلحات شرعی بازی می کنند . امروز یکی را مرتد می نامند فرادا با همین مرتد پیمان می بندند و همدیگر را برادر می نامند، پس فردا دوباره همینها تبدیل می شوند به اهل بغی و اهل رده و اهل نفاق و… و جنگ شروع می شود و دوباره بعد از مصالحه هائی خبر توافق بر سر متوقف شدن قتال و هدنه منتشر میشود و خیلی طول نمی کشد که این توافقها هم نقض می شوند و هر جماعتی جماعت دیگر را متهم به نقض هدنه می کند و دوباره جنگ و دوباره مصالحه می شود و همینها تبدیل می شوند به برادر و… دوباره و دوباره همین داستانها و بازیها و سناریوها ادامه پیدا می کند و تکرار می شود تا اینکه طاغوتها و کفار سکولار جهانی و منطقه ای در بده بستانهای رایج میان خودشان این مزدوران را مورد معامله قرار می دهند .

این وضع فاجعه آمیز تنها خیانت پیشه ای این رهبران مزدور و آلوده و جهالت زیر دستان را ثابت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید