اهل سنت ایران دم خروس و سکولاریستی باسامی و سناریوی تکراری جبهه اش را باور کند یا قسم دروغین بیانیه اش را ؟

اهل سنت ایران دم خروس و سکولاریستی باسامی و سناریوی تکراری جبهه اش را باور کند یا قسم دروغین بیانیه اش را ؟

به قلم : ابوخالد کوردستانی

همه ی ما دیدیم و شنیدیم که باسامی در مصاحبه با شبکه ی ماهواره ای نور گفت که در آینده ی فرضی پس از حکومت شیعه مذهب ایران در پارلمان و انتخابات شرکت خواهند کرد . اما آن چیزی که بیشتر از همه اسلوب و خواسته های این شخص و دارودسته اش را روشنتر می کند فایل صوتی اخیرش است که در پاسخ به سوالی در مورد دموکراسی می گوید که : نظام آینده یک نظام سکولار است و می خواهد اهل سنت را برای چنین نظام سکولاریستی و «بازی های سیاسی» در داخل چنین نظام سکولاری آماده کند، و با تقسیم سکولاریسم به معتدل و تند رو می خواهد زمینه ها را برای پذیرش آن در میان اهل سنت فراهم کند .

این دقیقا همان کاری است که اخوان الشیاطین (شاخه ی انحرافی جریان مبارک اخوان المسلمین) سالهاست به آن مشغول هستند، دین سکولاریسم یا همان مشرکین موجود در منابع اسلامی کفر محض است، و دعوت به آن دعوت به کفر است و آبکی و معتدل و نامعتدل و تند و وسطی و میانه ندارد. در نظر اینها سکولاریسم معتدل یعنی آن چیزی که در اروپا و آمریکا رایج است و سکولاریسم تند رو هم آن چیزی است که در چین و کره ی شمالی رایج است .

به دیگر سخن سکولاریسم معتدل آنها  همین سکولاریسم و دموکراسی لیبرال و سرمایه داری غرب است و سکولاریسم تند رو آنها هم شامل کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریای آن می شود .

باسامی و دارودسته ی آن به تبعیت از شبکه های جهانی نور و کلمه قصد دارند اهل سنت را به سکولاریسم و دموکراسی از نوع لیبرال و غربی آن آشنا کنند، و بین بد و بدتر آنها را به بد راضی کنن، و در این نظام سکولاریستی لیبرال و غربی اهل سنت وارد «بازی ها سیاسی» شود . این عین عبارتی است که جناب باسامی به عنوان منهج و خط مشی آینده ی خودش و گروهش بیان کرده است. اما اهل سنت تابع قانون شریعت الله می باشد و هیچ یک از این مذاهب دین سکولاریسم  را نمی خواهد ما زمانی که کفر به طاغوت (لا اله) خود را اعلام کرده ایم و از مشرکین ( سکولاریستها) برائت خود را اعلام نموده ایم چگونه ممکن است نصف لا اله- الا الله خودمان را به همین سادگی زیر پا بگذاریم و به طاغوتو کفر ایمان بیاوریم ؟!!

اهل سنت چگونه راضی می شود که برای آینده ای مجهول از همین الان به دین سکولاریسم ایمان بیاورد؟ این حماقت و فریب کاری محض است . این دعوت آشکار به دین سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستی با شعارها و ادبیاتی مذهبی است که سالهاست امثال اردوغان مورسی و حماس و ربانی و رمضان قادرف چچن و …. به آن دعوت داده اند . این شخص می خواهد این توهم را در میان اهل سنت به وجود بیاورد که می توان در نظام سکولاریستی از نوع لیبرال و غربیش به تبعیضهای دینی خاتمه داد و به اصطلاح تحت پوشش نظام سکولاریستی به «جامعه ی توحیدی» رسید.

من نمی دانم این شخص خودش را به جهالت زده است یا اهل سنت ایران را جاهل فرض کرده است ؟ تسلیم شدن به سکولاریسم یعنی کنار زدن کامل قانون شریعت الله در اداره ی زندگی دنیوی. در این نظام قانون الله هیچ ارزش ندارد و با زور اسلحه باید این قوانین کنار زده شوند. مگر همین الان در اروپا و آمریکا و تمام نظامهای سکولار غربی نمی بینیم؟

در این نظام سکولاریستی قانون مال انسان است نه مال الله. اگر انسان مثل سوئیس گفت خواهر و برادر با هم ازدواج کنن باید این کار قانونی شود، اگر این مردم گفتند که مرد با مرد و زن با زن می تواند ازدواج کند این کار باید قانونی شود، اگر مردم گفتن انسان می تواند با حیوان ازدواج کند این کار باید قانونی شود، در این موارد قانون الله هیچ ارزشی ندارد و شخصی مسلمان هم هیچ قدرتی بر خانواده و اطرافیان خود ندارد. چرا؟ چون قانون و حکومت از چنین جنایاتی حمایت می کنند . یعنی شخص نمی تواند جلو فرزندش یا برادر و خواهرش را بگیرد که مثلا هم جنس باز نشود یا با حیوانات ازدواج نکند یا خواهر و برادر با هم ازدواج نکنند و… .

علاوه بر این هیچ یک از قوانین شریعت الله مثل حدود قابل اجرا نیستند، چون – نعوذ بالله – قانون الله نزد قانون سکولاریسم بی ارزش است. مقدمه ی پذیرش سکولاریسم کنار نهادن و دور ریختن قانون شریعت الله بوده و هست .

حالا این شخص مثل صدام حسین و قذافی و آل سعود و تمام طاغوتهای حاکم بر سرزمینهای مسلمان نشین تکرار می کند که «مرجعیت ما اسلام» است و هر چیزی با اسلام مخالف باشد ما هم با آن مخالف هستیم . دقیقا همان شعاری که امثال بارزانی و رضا شاه پلوی و تمام طاغوتها در گوش ما و پدران ما خوانده اند و نتیجه را هم دیده ایم .  کمترین ثمره ی این دروغ این است که قانون شریعت الله در نظام سکولاریستی آنها به کلی کنار زده می شود و هیچ قانون و حدی اجرا نمی شود اما مثل اروپا و آمریکا و غیره چیزی بر خلاف قانون شریعت الله جرئت قانونی شدن پیدا نمی کند، در عوض آزادانه می تواند تمام این جرمها را در قالب آزادی ها شخصی  انجام دهند. مگر چیزی غیر از این دیده ایم؟

 

حالا شما به ایران عصر پهلوی نمی توانید مراجعه کنید یا فیلمها و تصاویر آن را از نزدیک ندیده اید بدون شک وضع موجود تمام حکومتهای سکولار حاکم بر مسلمین را می بینید.  شما به همین کوردستان عراق بروید ببینید چه اتفاقی می افتد؟ در قالب نقد و طنز و آزادی بیان و آزادی شخص به صراحت به الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و قانون شریعت الله توهین می شود اما یک شخص شریعت گرا حق بیان قانون شریعت الله در مساجد را هم ندارد و صدها مبلغ اهل سنت در بدترین زندانها به سر می برندو وحشیانه زجر کش و قتل عام می شوند؟ در قالب آزادی های شخص مشروب خوری آزاد است، زناکاری آزاد است، هم جنس بازی آزاد است، فقر و فحشا رایج است و…  تمام این موارد در قانون سکولاریستی آنها نیامده اما عمل به آنها در جامعه آزاد است .

اینها می گویند «حسب استطاعت خودمان» با آن مخالفت می کنیم . بله در این جامعه ی نزدیک به ۹۰ میلونی به اصطلاح سکولار که کل قدرت و حکومت و ارتش در اختیارش است این شخص چه گونه با آن مخالفت می کند؟ با راهپیمائی و محکوم کردن تو خیابانها و بعد رفتن خونه؟ این یعنی ایمان به دین سکولاریسم و دموکراسی مورد آن و شرکت در بازیهای سیاسی و سکولاریستی آن . این یعنی فریب مسلمین و رنگ کردن سکولاریسم و دموکراسی  و قالب کردن آن به اهل سنت ایران . این یعنی کشتار مجاهدین شریعت گرا و تکرار فجایعی که مورسی در سینا و اردوغان در ترکیه و عراق و افغانستان و صومالی و لیبی و غیره آفریده اند . این یعنی در کنار سکولاریستها بودن بر علیه مجاهدین شریعت گرای فرقه ی ناجیه . این یعنی خیانت به دین و مسلمین به سبک اخوان الشیاطین (شاخه ی انحرافی جریان مبارک اخوان المسلمین) و سلفی های مدخلی آل سعود .

این همان چیزی است که باسامی و گروهش با ساپورت تبلیغاتی  شبکه های ماهواره ای کلمه و نور و ساپورت دلارهای رژیم فاسد آل سعود و خط دهی های حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه (عضو فعال ناتو) برای اهل سنت ایران در نظر گرفته اند . راهی که قبلا امثال مورسی و اردوغان و… رفته اند .

دقت کردین سناریوی کهنه و تکار شده ی اونا که دهها بار در سرزمینهای مسلمان نشین تکار شده چه بود؟ متوجه شدید چه شد دوستان؟

این سکولاریسم به اصطلاح معتدل و غربی همان چیزی است که در عرض این دو سه ماه گذشته باسامی و گروهش از اهل سنت ایران پنهانش می کردند و امروز بر اثر فشار مردم شریعت گرای اهل سنت به آن اقرار کرد. اینها قصد دارند جهنم دیگری به سبک مورسی در مصر و اردوغان در ترکیه و حماس در غزه و شریف شیخ احمد در صومالی و ربانی و سیاف و حکمتیار در افغانستان و صلاح الدین محمد بهاء الدین کوردستان عراق و محسن عبدالحمید عراق و اخوان الشیاطین آفریقای مرکزی و …. برای اهل سنت ایران به وجود بیاورند . اما تسلیم کردن اهل سنت ایران به دین سکولاریسم و کافر کردن اهل سنت به همین سادگی ها نبوده و نیست .

اهل سنت ایران بیدار است و بدون شک در «بازی سیاسی سکولاریستی» و «ظرفیتهای نظام دموکراسی سکولاریستی» شماها شرکت نخواهد کرد و حاضر نیست به خاطر کفر قربانی شود و دنیا و آخرتش را با شعارهای تو خالی «دعاه علی ابواب جهنم» و «الرویبضه» و «ائمه المضلین» از دست بدهد .

 

 

1 thought on “اهل سنت ایران دم خروس و سکولاریستی باسامی و سناریوی تکراری جبهه اش را باور کند یا قسم دروغین بیانیه اش را ؟”

 1. جبهه ی به اسم اهل سنت(جبهه ی کفار و مشرکین) یک جماعت کافر بوده و هیچ ربطی به اهل سنت ندارد.
  این حرکت کافر قصد دارد همان نقش حزب نو مصر را، در ایران بازی کند.
  همان حزی نوری که اعضایش به ظاهر ریش بلند و سبیل کوتاه دارند ولی در درون و ظاهرشان در حقیقت کافرند.
  باید این جبهه ی کافر در نطفه خفه کرد و اجازه عضو گیری و… را از این حرکت اخوانی مسلک بگیریم.
  طریق بازگشت خلافت اسلامی با کتاب و شمشیر است، نه به صتدوق های انتخابات کفری و پارلمان تشریعی.
  گول اسم ها و شبکه های موجود را نخورید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: