تفاوت شرک مشرکان قدیم با شرک داعیان دمکراسی جدید از نگاه سید قطب

تفاوت شرک مشرکان قدیم با شرک داعیان دمکراسی جدید از نگاه سید قطب

ارائه دهنده: شیعه ی علی

سید قطب به عنوان یکی از مجددین ولاء و براء و کفر به طاغوتها در قرن گذشته در مورد تفاوت شرک مشرکان (سکولاریستهای) قدیم با شرک داعیان فعلی دمکراسی و موضع شخص در برابر انتخاب اسلام یا دموکراسی می گوید:

 

” شرک مشرکان قدیم این بود که مخلوقی را بر می گزیدند که براي آنها نزد الله شفاعت کند ، اما امروزه داعیان دموکراسی به دنبال این هستند که از مخلوق و منهجی بخواهند که نه برای مخلوقی دیگر بلکه برای الله شفاعت کند و می خواهند که دموکراسی لطف کند و اجازه دهد که خدا هم در برخی جاها حقی داشته باشد و سخنی برای گفتن داشته باشد و شفاعت برخی از احکام شرعی را نماید و آن را در قالب قانون بگنجاند و با مهر تایید دموکراسی بدان ها اعتبار بخشد!! آیا واقعاً اینان از مشرکین قدیم اولاتر به شرک نیستند؟!

اسلام، اسلام است، و کمونیسم هم کمونیسم و دموکراسی هم دموکراسی . اسلام منهج الله است و با هیچ عنوان و صفت دیگری برایش وجود ندارد الا عنوان و صفتی که الله تعالی برایش قرار داده است و با آن آنرا وصف کرده است . کمونیسم و دموکراسی هم منهجهای بشری هستند و جزو تجارب بشریند …  زمانی که یکی از اینها را انتخاب می کنید انتخاب شما بر این اساس است” (یعنی یا اسلام به عنوان منهج الله یا دموکراسی و کمونیسم به عنوان مناهج بشری )

 

دیدگاهتان را بنویسید