مفتی های ساکن در دارالکفرهای انگلیس و اردن و کانادا و عربستان و سیاست یک بام و چند هوای آنها در برابر طواغیت و جهاد مسلمین

مفتی های ساکن در دارالکفرهای انگلیس و اردن و کانادا و عربستان و سیاست یک بام و چند هوای آنها در برابر طواغیت و جهاد مسلمین

به قلم: ابوخالد کوردستانی

بسیار اتفاق افتاده است زمانی که ما بین  طارق عبدالحلیم و هانی السباعی و ابومحمد مقدسی و دیگر هم مسیران این اشخاص تفاوتی در منهج فکری «نجدیت» آنها قائل نمی شویم بعضی از دوستان ایراداتی می گیرند . این دوستان بر این باورند که این مفتی های ساکن در دارالکفر تفاوتهائی در مسائل ریشه ای با هم دارند و این مربوط به سیاتهای روز و مکانی که در آن ساکن هستند نمی شود .

اما واقعیت «نجدیت» نشان می دهد که این دسته از مفتی ها با تمام اختلافات جزئی که با هم دارند همچون مفتی های درباری آل سعود سرانجام به صورت غیر رسمی در خدمت سیاستهای طاغوتهای همان کشوری هستند که در آن ساکنند .

صرف نظر از اشتباهات فاحش آنها در مورد اصطلاحاتی چون مشرکین و مرتدین و اهل بدعت و خوارج و… ویژگی بارز این دسته از مفتی های سازگار با طواغیت این است که هرگز بر علیه طاغوتی که بر آنها حکم می راند فتوای جهاد و جنگ مسلحانه و حتی مقابله ی مدنی نمی دهند، اما ممکن است بر علیه طاغوتی دیگر در سرزمینی دیگر که مخالف این طاغوت خودشان است انواع فتواهای جنگ و کشت و کشتار و تکفیر مخالفین را هم صادر کنند .

به عنوان مثال هرگز شما از مفتی های آل سعود ندیده و نخوانده اید که بر علیه طاغوت فاسد و دست نشانده ی آل سعود فتوا صادر کنند اما به راحتی انواع فتواهای جنگ و کشت و کشتار و تکفیر های نابجا را در حق مخالفین آل سعود در یمن و عراق و سوریه و افغانستان و صومالی و … صادر می کنند .

یا هرگز ندیده و نشنیده اید که کسانی چون هانی السباعی یا ابوبصیر طرطوسی بر علیه  حکومت جنایتکار انگلیس که قرنهاست دستش به خون میلیونها مسلمان آلوده شده است فتوای جنگ مسلحانه صادر کنند اما در عوض بر علیه تمام مخالفین انگلیس در سوریه و عراق و غیره زود دست به فتوا جهت کشت و کشتار میان مسلمین می شوند .

به همین ترتیب شما هرگز ندیده و نشنیده اید که ابوقتاده فلسطینی یا ابومحمد مقدسی بر علیه حکومت طاغوت و خائن و جنایتکار اردن فتوای جهاد و جنگ مسلحانه صادر کنند اما به سادگی بر علیه مسلمین سوریه و عراق و سایر مناطق زود دست به فتوا می شوند . تا به حال چندین بار از این اشخاص خواسته شده که حکم طاغوت اردن چیست؟ اما هرگز جواب این سوال را هم نداده اند .

در اینجاست که کسی چون   شیخ عطیة الله اللیبی تقبله الله به اهل غلو بودن کسانی چون ابومحمد مقدسی شهادت می دهد و می گوید:”شیخ المقدسی به سبب تشدد معروف است. او متهم به نوعی غلو در مسائل تکفیر و موضع گیری در مقابل علما است.”

بله ، واضح و روشن است که این افراد با عقاید و باورهای اهل سنت و جهاد فی سبیل الله بازی می کنند و شایسته نیست که اهل سنت عقل و شعور خودش را به دست این دسته از مفتی های معلوم الحال بسپارد که هر کدام در پناه طاغوتی فتوا بسته بندی و صادر می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید