حکم کسی که ارتش سکولار ترکیه را در سوریه بر علیه اهل قبله حمایت می کند

حکم کسی که ارتش سکولار ترکیه را در سوریه بر علیه اهل قبله حمایت می کند

به قلم: شیخ ابوصهیب خالد الهاشمی القریشی

🔸هرکسی که ذلیلانه در مقابل تانک ارتش ترکیه سر خم کند (یعنی آنها را کمک کند) حالش اصلا هیچ تفاوتی ندارد با کسی که بر تانک ارتش آمریکا سوار گشته شده است (یعنی حالشان یکسان است) !

🔸و هرکس بلاد شام (مثل ادلب) را برای ارتش ترکیه که جزو ناتو است مباح کند (و آنها را به ادلب وارد سازد) حکمش عینا حکم کسی است که؛ فلسطین را برای یهود، و افغانستان و عراق را نیز برای ارتش آمریکا مباح ساخته (و آنها را به آنجا وارد نموده است) = همگی در ارتداد یکسان هستند.

🔸و هرکس نقاط مراقبت و دیدبانی ارتش ترکیه در ادلب را تایید کند و برایش دست بزند ! حالش هیچ فرقی ندارد با حال کسی که سفارت آمریکا در قدس را تایید نموده و برایش دست می زند !

🔹سلسله هایی از خیانت بعد از جنگ های بزرگ که در آن بهترین جوانان امت فدا می شوند، رخ می دهد تا بعد از آن ثمره و نتایجش را دسته ای از انسان های ذلیل و اوباش و مرتدین به دست گرفته و خون شهداء را بفروشند تا بلکه بتوانند تعدادی از کفش ها (ی طواغیت) را ببوسند !

 

…………………

به نظر شما وقت آن نرسیده که دارودسته ی فتاحی به خود آیند؟ وقتش نرسیده دست از لجبازی و خواب مصنوعی کشیده و بیدار شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید