مسیر اصلاح دوله تنها خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به اهل سنت

مسیر اصلاح دوله تنها خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به اهل سنت

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

اخیرا و در رسانه های وابسته به مناصرین تند رو دوله نسبت به جناح اصلاح طلبی از مناصرین که سعی دارد اشتباهات رایج در میان دوله را  به منهج اهل سنت نزدیک کند درگیریهای لفظی شدیدی رخ داده است .

جناح تند رو با تکفیر طرف مقابل با لفظ «منافق» سوالاتی را با این مضمون مطرح کرده که :« با امثال ابن صلاح و ابن جوزی دارد به اعتقاد ائمه نجد می تازد ! نفهمیدی که آراء دولت اسلامی ضد تصوف و همسو با اهل توحید و نجد است؟

آقای منافق سوال واضح می پرسم جواب بده تا همه تو را بشناسند:

۱- دولت اسلامی شفاعت خواهی از قبر و دعا نزد قبر را شرک اکبر می داند ، در شرک اکبر هم عذر ی به جز اکراه قائل نیست، آیا منهج دولت اسلامی را قبول داری یا خیر؟

۲- دولت اسلامی برای آراء علمای نجدیه احترام قائل است و منهج علمای نجد را حق می داند آیا این منهج را قبول داری یا خیر؟

۳- دولت اسلامی شیعه اثنی عشری را روافض می داند و روافض را مرتد می داند. عوام و خواص هم ندارد علی تعیین مرتد می داند. آیا منهج دولت اسلامی را قبول داری یا نه؟

تقیه را بزار کنار جواب  صریح بده و با اسم دولت اسلامی بازی نکن منافق کثیف. همه منتظر هستند»

ادبیات کاملا مشخص است که متعلق به انسانی نامتعادل و نامیزان است که تنها یک شخص واحدی را مخاطب قرار نداده است بلکه در واقع منهج اهل سنت و تمام مسلمین اهل سنت را ابتدا مورد هدف تکفیر قرار داده و بعد به سراغ شیعیان رفته است . چرا؟  چون:

  • در همان سوال اولش برای بالاتر از ۹۵ درصد از اهل سنت دنیا که با عذرهائی شرعی و با تأویلاتی از منابع شرعی نزد قبور دعا هائی می کنند هیچ عذری غیر از اکراه قائل نشده و مستقیما همه را تکفیر کرده است . این منهج «نجدیت»ی است که با آل سعود متولد شده و هیچ ربطی به منهج اهل سنت ندارد .
  • در سوال دوم هم بدون اشاره به منهج اهل سنت مستقیما رفته اند سراغ منهج «نجدیت» . یعنی تقلید محض و کورکورانه از تفسیر و تأویل علمائی که با آل سعود متولد شده اند .
  • در آخرین سوال هم رفته سراغ تکفیر علی تعیین تمام شیعیان ۱۲ امامی و صدور حکم ارتداد آنها ، آنهم بدون گذراندن آنها از ۴ فیلتر اصلی مورد پذیرش اهل سنت که عبارتند از : ۱- اثبات جرم ۲- تأئید جرم توسط الله و رسولش ۳- شروط تکفیر ۴- موانع تکفیر . در واقع در این بند هم به صراحت منهج اهل سنت را رد نموده و کورکورانه چسبیده اند به مراجع تقلید «نجدی»خاص خودشان .

ما به صراحت در همین چند سوالی که مطرح شده می توانیم به انحراف این اشخاص از منهج اهل سنت در مسأله ی عذرهای شرعی که قانون شریعت الله برای مسلمین قائل شده ، و مراحلی که برای تکفیر یک مسلمان اهل قبله نزد اهل سنت رایج است پی ببریم  .

باید با تأئید سوال دوم این افراد گفت: منهج این اشخاص در این مسائل و تعریف از اصطلاحات دیگری چون «مشرکین» و «اهل بدعت» «نجدیت» است نه «اهل سنت» . و عزیزانی که قصد اصلاحات در دوله را دارند ابتدا باید از دایره ی تنگ «نجدیت» خارج شده و دوباره وارد دایره ی وسیع اهل سنت شوند .

 

دیدگاهتان را بنویسید