مزدوران سکولار و مرتد حزب دمکرات کوردستان ایران و تکرار سناریوی کورد فروشی و حراج کردن خون کوردها و موضع کوردهای مسلمان

مزدوران سکولار و مرتد حزب دمکرات کوردستان ایران و تکرار سناریوی کورد فروشی و حراج کردن خون کوردها و موضع کوردهای مسلمان

نوسینده: کوردو موکریانی

به دنبال انهدام جمهوری نمایشی مهاباد توسط استالین – رضاخان و فروش آن در برابر چاههای نفت به حکومت سکولار پهلوی سطح رشد و تنزل کوردهای سکولار م زدور ایران به سطح اختلاف میان روابط ایران و ترکیه و عراق بستگی پیدا کرده است . در زمان قاسملو روابط بین حزب دمکرات کردستان با حزب بعث عراق به سطح همکاری رسید.

اما در سال ۲۰۰۶ این حزب به دو قسمت عمده (مصطفی هجری و عبدالله حسن زاده) و چندین شاخه ی متفرق و ریزشی تقسیم شد . البته در کنار اینها حزب کومله هم به چندین حزب جداگانه تقسیم شد . بخشی از این احزب با رقبای هم حزبی سابق خود متحد شدند و هر کدام به یکی از احزاب بارزانی ( دست نشانده ی ناتو از کانال ترکیه) و طالبانی ( دست نشانده ایران) وابسته شدند و به اصطلاح حقوق بگیر آنها شده اند .

جناح حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) با جناح مهتدی در مسیر سیاستهای ناتو از کانال بارزانی نوکر ترکیه قرار گرفتند . یعنی این طیف نوکر کسی شده اند که خودش نوکر ترکیه و ترکیه هم نوکر ناتو به شمار می رود . یعنی نوکرِ نوکرِ نوکرِ ناتو شده اند .

حالا که آمریکا از برجام خارج شده است و فشارهای اقتصادی ومضاعفی قرار است بر ایران تحمیل شود ، تشدید درگیریهای این مزدوران هم به صورت سیستماتیک در اختیار همین سناریو و پروسه قرار گرفته است . این اقدامات انتحاری  مقدمه ی نشست رسمی اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون سکولاریستهای کُرد با مقام‌های آمریکایی است .

در این صورت واضح و روشن است که درگیریهای مسلحانه ی سگمرگها در شامگاه هجدهم خرداد ١٣٩٧ در “سیاه‌کوه” در منطقه “اشنویه”  و سروآباد کردستان با حکومت شیعه مذهب ایران و پاسداران سنی مذهب محلی و بومی  نه تنها خدمتی به ملت مسلمان کورد نبوده و نخواهد بود بلکه تکرار خیانتهای آشکار  سگمرگها و قربانی کردن کوردها در مسیر اهداف دشمنان سکولار جهانی و طاغوتهای منطقه ای است که در نهایت کل سودش به جیب اربابان خارجی آنها خواهد رفت .

در این میان اهل سنت باید متوجه باشند که جنگی بین یک مرتد سکولار و خائن به کوردها با یک حکومت شیعه مذهبی رخ داده است که بسیاری از اهل سنت هم با این حکومت شیعه مذهب بر علیه این مرتدین سکولار به صورت مسلحانه متحد شده اند . دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان به ما یاد می دهد که در جنگ هر فرقه ای از اهل قبله با مرتدین باید از فرقه ی اهل قبله بر علیه مرتدین حمایت و پشتیبانی شود .

حتی اگر جنگی بین نصرانی های کافر اهل کتاب با مرتدین اتفاق بیافتد باید از نصرانی ها حمایت کرد . این یکی از آموزه های آیات اولیه ی سوره ی روم و دستور صریح قانون شریعت الله در دشمن شناسی و درجه بندی شرعی دشمنان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید